Investice do umění se vyplácejí

Search
Close this search box.

27.4.2013 Haló noviny str. 4 Z kultury (the)

 

Před týdnem jsme zveřejnili rozhovor s ředitelem Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl (SL) Janem Piknou. Informoval nejen o průběhu letošního 55. ročníku SL, ale zmínil se rovněž o velmi svízelné ekonomické situaci, která se dotýká také dalších prestižních a umělecky nesporných akcí v celé republice. Připomínáme proto nyní doslovný text celé protestní nóty, kterou Asociace hudebních festivalů České republiky (AHF) v minulých dnech zaslala ministryni kultury České republiky Aleně Hanákové. Podle informací představitelů AHF oficiální odpověď ministryně zatím neobdrželi.
K rozhodnutí AHF, vyjádřenému v otevřeném dopise ministryni kultury Hanákové, dospěli představitelé českých a moravských hudebních festivalů na březnové valné hromadě. Text protestní nóty, který jménem ostatních podepsal prezident AHF Jaromír Boháč (na snímku), vzhledem k závažnosti problematiky zveřejňujeme v plném znění.

Protestní nóta

Asociace hudebních festivalů České republiky na své valné hromadě, konané dne 15. března 2013, opakovaně oficiálně deklaruje, že je připravena spolupracovat s vedením Ministerstva kultury České republiky (MK) na vytvoření maximálně objektivního a dlouhodobě stabilního systému podpory hudebních festivalů České republiky analogicky k již existujícímu systému podpory symfonických orchestrů a divadel. Vytvoření takového systému je nezbytné a urgentní, protože stávající metoda rozdělování prostředků současným grantovým systémem vykazuje tak zásadní nedostatky, že se vlastně o racionální systém splňující ekonomické a společenské požadavky vůbec nejedná.
Výběr členů grantové komise MK a jejich obměna již ze své podstaty zatěžují její rozhodování subjektivními hledisky. Tato situace přispívá k absurdním výstupům tohoto orgánu, což se jednoznačně projevilo v letošním hodnocení grantových žádostí.
AHF tento současný nekompetentní a netransparentní systém rezolutně odmítá a proti jeho existenci zásadně protestuje.
Opakovaně vyzýváme vedení MK, aby s námi vzhledem k závažnosti tématu v této věci zahájilo v nejbližší možné době jednání.

Stanovisko ministerstva kultury

Oficiální postoj Ministerstva kultury České republiky k uvedené petici nám sdělila Markéta Ševčíková, ředitelka kabinetu ministryně kultury: Asociace hudebních festivalů zaslala Ministerstvu kultury Protestní nótu, v níž mj. požaduje vytvoření nového systému podpory hudebních festivalů, analogicky k již existujícímu systému podpory profesionálních symfonických orchestrů a divadel. Podle asociace je to nezbytné, neboť »současný grantový systém vykazuje tak zásadní nedostatky, že se vlastně o racionální systém splňující ekonomické a společenské požadavky vůbec nejedná«.
Podle Ministerstva kultury je však návrh AHF značně nesystémový, z hlediska státu totiž nelze řešit samostatně podporu pouze hudebních festivalů, a to dokonce pouze festivalů klasické hudby – MK ČR za neméně důležité považuje i festivaly divadelní, taneční, festivaly alternativní hudby či literární a filmové. Navrhovaný krok AHF, tj. vypracovat analýzu ekonomického dopadu hudebních festivalů, je sice nesporně záslužný, ale kritériem při rozdělování dotací nemůže být primárně ekonomický přínos, komise posuzuje projekty podle stanovených kritérií a především po stránce umělecké kvality. Přijatelný není ani návrh vymezit okruh uchazečů/příjemců státních dotací výhradně na členy AHF, neboť je to diskriminační požadavek, který může MK těžko aplikovat s ohledem na rovnost příležitostí pro žadatele – dotační programy MK vyhlašuje na základě platných zákonů a vládních usnesení, které jsou závazné. MK své dotační programy vytváří za pomoci a ve spolupráci s profesními sdruženími, nicméně AHF nemůže být zastřešujícím subjektem, jak navrhuje, ale pouze poradním. V úvahu nepřipadá ani vyčlenit část prostředků ze Státního fondu kultury přímo na činnost (pouze hudebních!) festivalů – Fond je zřízen samostatným zákonem a musí být dle tohoto zákona spravován.
Návrhy AHF by však mohly nalézt uplatnění v připravovaném programu EU, zaměřeném na kulturní průmysly, proto MK doporučuje konzultace s Institutem umění – Divadelním ústavem.

Situace Pražského jara

O názor na danou problematiku jsme požádali ředitele festivalu Pražské jaro Romana Bělora (na snímku), jenž dlouhodobě veřejně upozorňuje, že také tato renomovaná akce v posledních letech prochází ekonomicky nesnadným obdobím.
»Uvedená nóta AHF si klade za cíl vytvořit ve spolupráci s MK ČR ustálený a přehledný systém podpory důležitých festivalů České republiky ze strany státu. Dosavadní nesystematičností
trpí Pražské jaro ještě relativně nejméně, protože navzdory proměnlivé výši ještě vždy solidní podporu dostává.
Nejhůře jsou na tom menší festivaly, jejichž podpora je malá a ještě kolísá nevypočitatelně meziročně často až k nule a zase zpět.
Co se týká specificky Pražského jara (PJ), podpora MK ČR je pro PJ pochopitelně důležitá, ale MK ČR je naštěstí jen jedním ze čtyř hlavních podporovatelů.
Proto není úplně pravda, že je situace Pražského jara ekonomicky komplikovaná a stále se zhoršující. Spíše bych konstatoval, že je ekonomická situace Pražského jara dlouhodobě stabilní, ale tuto stabilitu nyní ohrožuje snížení dlouhodobě nízké (avšak dříve stabilní) podpory MK ČR.
O tom všem se snažíme – jako AHF, zároveň pak i za PJ – s MK ČR jednat. Jak to dopadne, zatím neodhadneme.«

Lze zanedbávat estetickou výchovu?

Festival Pražské jaro plní funkci především reprezentativní v rovině špičkových uměleckých kvalit a je součástí metropolitního kulturního dění, jež maximálně využívá i další možnosti hudební prezentace. Naopak umělecké akce v regionech kromě svébytného poslání reprezentativního mají současně výrazně plnit také poslání informativní v rovině esteticko-edukativní. Platí to zejména tam, kde jiné možnosti poznávání uměleckých hodnot vzhledem k absenci podobných nabídek neexistují. Například Smetanova Litomyšl saturuje výchovně vzdělávací aspekty při neexistenci operní scény v rámci regionu atp.
Umělecké festivaly samozřejmě nelze vzhledem k jejich svébytnosti srovnávat například s komerčně zaměřenými akcemi spíše zábavného než esteticky výchovného charakteru. Ve světě platí, že investice do umění se vyplácejí nejen ve srovnatelných položkách, ale také v rámci obecné kultivace společnosti, zejména mládeže. Na to se však u nás nyní až příliš často zapomíná. O názor na tyto skutečnosti jsme proto požádali také předsedu AHF (též ředitele Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov) Jaromíra Boháče. Jakmile jeho stanovisko obdržíme, zveřejníme je rovněž.

Foto autor| FOTO – archiv

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz