Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics a FB pixel cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Smetana's Litomyšl / venues

Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže

Kostel Povýšení sv. Kříže byl dostavěn v roce 1378 jako součást augustiniánského kláštera. Ten byl založen tehdejším litomyšlským biskupem Janem ze Středy, vzdělaným kancléřem Karla IV. Klášter byl pobořen husity a zanikl, kostel byl poničen nejen husity, ale i mnoha požáry, které vzhledem k husté zástavbě sužovaly celou Litomyšl. Opravy znamenaly mísení stylů, gotickou podobu si dodnes zachovala především kaple sv. Josefa na jižní straně presbytáře. Velká část vybavení kostela je barokní ze druhé poloviny 18. století. Na konci 19. století byl kostel v několika etapách částečně regotizován, a získal tak v hlavních rysech svou dnešní podobu, novogotická je i část dnešního mobiliáře. Význam chrámu byl potvrzen, když při něm byla v roce 1994 – při příležitosti 650. výročí vzniku litomyšlského biskupství – založena kolegiátní kapitula.

V květnu 2000 byly vysvěceny nové varhany, postavené firmou Vladimír Grygar – Varhany Prostějov. Jeden z největších nástrojů ve východních Čechách je koncipován tak, aby umožňoval interpretaci hudby všech stylových období. Během konání pořadů festivalu Smetanova Litomyšl jej již vyzkoušeli mnozí přední varhaníci. 

Při varhanních koncertech může být pro diváky využit celý prostor chrámové lodi i presbytáře, kapacita tak je 480 osob + 2 vozíky. U koncertů, při nichž účinkující vystupují v presbytáři, se kapacita přiměřeně snižuje. Akustika je v celém chrámu dobrá, ze všech míst však není ideální výhled. Místa se sníženým až minimálním výhledem v sektoru C mají výrazně nižší cenu. Sedadla nejsou číslovaná, doporučujeme vybrat si své místo v co největším časovém předstihu.

General Partner

Sign up for our newsletter
(in Czech):

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz