Příznivci Smetanovy Litomyšle se mohou skutečně těšit!

Search
Close this search box.

8.1.2009 Haló noviny str. 15 Servis – zábava (the)
Po loňském jubilejním 50.ročníku Smetanovy Litomyšle bude také letošní program slavnostní, neboť se uskuteční přesně šedesát let od konání prvního festivalového ročníku. Uskutečnil se díky osobní podpoře litomyšlského rodáka, akademika Zdeňka Nejedlého v roce 1949.
»Letos 2.března si navíc připomeneme 185.výročí narození Bedřicha Smetany a v květnu pak 125 let od jeho úmrtí«, sdělil nám ředitel festivalu Jan Pikna. »Město Litomyšl bude navíc letos slavit 750 let od povýšení na město a také deset let od zápisu na seznam UNESCO. Protože operní festival se bude konat v období ukončení předsednictví České republiky Radě Evropské unie, pochopitelně se to odrazí i v naší dramaturgii.«
Letošní 51.ročník Smetanovy Litomyšle bude probíhat od 12.června do 6.července, tedy nepřetržitě po dobu pětadvaceti dní, čímž se odlišuje od ostatních hudebních festivalů v naší zemi. »Uskuteční se třicítka pořadů a půjde tak o historicky nejrozsáhlejší přehlídku programů v široké škále forem, žánrů a slohů,« doplňuje Pikna. »V operní řadě se můžete těšit na uvedení Smetanova Dalibora, který před šedesáti lety festivalovou tradici zahajoval. Nynější provedení bude premiérou inscenace ostravského Národního divadla moravskoslezského.«
Pražské Národní divadlo zase připravuje naprosto originální provedení Dvořákovy Rusalky, jež se bude konat v zahradním amfiteátru (1.a 3. jednání) a prostřední akt opery zase v prostorách druhého nádvoří zámku. Jde tedy o ojedinělý projekt, který je srovnatelný s prvořadými světovými událostmi. Naše první operní scéna uvede Rusalku se světoznámou pěvkyní Dagmar Peckovou v dvojroli Ježibaby a Cizí kněžny, což je rovněž exkluzivní záležitost. Opera světová bude zastoupena festivalovou premiérou Pucciniho oblíbeného titulu Madama Butterfly. Lahůdkou pro milovníky operního zpěvu bude další pořad z cyklu Hvězdy operního nebe, kdy se v závěrečném slavnostním galakoncertu představí vynikající německá sopranistka Annette Dashová. Další mimořádnou událostí bude koncert árií, ansámblů a sborů české i světové opery, který v rámci šedesátileté spolupráce Smetanově Litomyšli věnuje pražské Národní divadlo.
Pro nejmenší návštěvníky jsou v letošním programu Smetanovy Litomyšle určeny dvě opery dětské. Jednou je půvabná komorní opera Broučci z pera národního umělce Václava Trojana, autora mnoha skladeb pro děti a hudebních doprovodů ke stále oblíbeným filmům národního umělce Jiřího Trnky. Tou druhou bude na letošním programu úplná novinka – opera Kocour v botách od současného autora Jiřího Temla. Podobně, zvláště pro rodiče s dětmi, je zacílena premiéra pořadu Studánko, rubínko všestranného hudebníka Jiřího Pavlici; kromě světoznámého souboru Hradišťan v něm vystoupí také řada dětských interpretů se svými rodiči i prarodiči.
Tradičně bohatá je nabídka oratorní řady: na externím koncertu v Chrudimi bude provedeno monumentální oratorium Mesiáš od Georga Friedricha Händela. Smutnou připomínkou neblahého 70. výročí vypuknutí druhé světové války se stane provedení slavného Requiem od Giuseppe Verdiho. Toto dílo patří k připomenutím velmi příznačným, neboť dílo bylo během války provedeno i v terezínském ghettu, ale jeho protagonisté pak putovali do plynových komor. V nynějším provedení se představí stošedesátičlenný sbor z amerického Colorada. Do programu je opětovně zařazena také 3. symfonie Kaddish z pera Leonarda Bernsteina. Návštěvníci loňského ročníku si jistě pamatují, že její dokončení tehdy zhatila náhlá živelní pohroma; vichřice napáchala velké škody i v okolí litomyšlského zámku.
»Pozoruhodnou uměleckou událostí bude světová premiéra oratoria Zuzany Lapčíkové Orbis pictus o díle učitele národů Jana Amose Komenského«, upozorňuje dále ředitel festivalu Pikna.
Pro milovníky hudby symfonické budou určeny dva významné pořady: 51.ročník zahájí 12. června česká premiéra Szellovy orchestrální úpravy kvartetu Z mého života od Bedřicha Smetany, na programu zahajovacího koncertu bude též Symfonie č.4 Italská od Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Dále zazní cyklus písní Kouzelné noci od Bohuslava Martinů, rodáka z nedaleké Poličky, a posluchačsky působivý Haydnův Koncert pro trubku a orchestr Es dur.
»Další slavnostní koncert je připravován na ukončení českého předsednictví Evropské unii; po České republice je totiž převezme Švédsko, tedy země, jež sehrála v životě litomyšlského rodáka Bedřicha Smetany významnou roli. Proto bude v koncertu Smetanovu Mou vlast a vlastní kompozici Symfonie řídit švédský královský kapelník Leif Segerstam. Symbolickou štafetu kulturních doprovodných akcí předsednictví zde předá český ministr kultury své švédské kolegyni«, poznamenává dále Pikna. »Ale tento stručný nástin zdaleka není výčet úplný, protože v programu bude kromě hudby komorní také například řada koncertů staré hudby. V jednom z nich se představí i Magdalena Kožená. Připravujeme i velké činoherní představení. Externí koncerty budou kromě zmíněné Chrudimi také ve Svitavách a v Poličce. Náš operní festival volně doprovodí výstava monumentálních plastik sochaře Aleše Veselého, rozmístěných po celé Litomyšli.«
Se Smetanovou Litomyšlí se však můžeme zprostředkovaně setkat již zítra (9.1.) od 21 hodin. Na televizních obrazovkách bude uveden záznam světové premiéry oratoria soudobé skladatelky Sylvie Bodorové Mojžíš pro sóla, recitátory, smíšený a dětský sbor, bicí a symfonický orchestr. Dílo bylo uvedeno během loňského jubilejního 50.ročníku festivalu Smetanova Litomyšl. Repríza záznamu bude vysílána na ČT2 v noci ze 14.na 15.ledna.

Foto autor| FOTO -archiv

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz