Rekonstrukce zámku vdechne nový život

Search
Close this search box.

Začátkem letošního roku se začalo intenzivně pracovat na rekonstrukci Státního zámku Litomyšl. V první etapě se opravují střechy a interiéry 3. nadzemního podlaží. Zbývající etapy obnovy zahrnují ostatní interiéry zámku, restaurování sgrafitových fasád a Panského domu. Zeptali jsme se vedoucího správy zámku Petra Weisse, jak rekonstrukce probíhá a co je ještě v plánu.

Už pár měsíců je litomyšlský zámek plný stavebního ruchu. Jaký je harmonogram prací?

Do začátku zimy musí být hotova část obnovy, která je hrazena z prostředků IROP, jako jsou střechy, krovy, veškeré interiéry, některé nové expozice. Do konce roku 2027 pak zbylé části rekonstrukce, především fasády a Panský dům.

Co vše je součástí rekonstrukce?

Je toho opravdu celá řada. Především krovy a střechy, sgrafitové fasády, mnoho interiérů v přízemí, zde například pokladna a toalety, téměř celé 2. patro s vytvořením nových expozic, dále kompletně Panský dům se zahradou. Opravena bude také ohradní zeď francouzské zahrady směrem do města a rekonstrukce se dočká i salet.

U zámku se objevily dva obrovské jeřáby. Je k rekonstrukci zámku zapotřebí ještě nějaká atypická technika?

Při rekonstrukci památek se používají třeba drony pro dokumentaci stavu obtížně přístupných míst. Zde jsou to zcela jistě střechy, komíny, úžlabí apod. Pro neinvazivní archeologický průzkum se využívá speciální georadar, kterým se „skenuje“ terén.

Objevilo se při rekonstrukci něco zajímavého nebo neočekávaného?

V přízemí zámku nad novodobými podhledy zůstaly zachované renesanční hřebínkové klenby, které se díky rekonstrukci odkryjí. Na východním schodišti byly pod nánosy objeveny fragmenty původní barevnosti včetně „dobového vandalismu“ v podobě nápisů a náčrtů rudkou. Milým objevem byla původní, byť jednoduchá barevnost pokojů ve 2. patře východního traktu v podobě šedého soklu s linkami, či šablonová výmalba v rekonstruovaném pokoji hraběcího komorníka v 1. patře. Doslova pátrací akcí je dohledávání starých elektrorozvodů, vodovodu či kanalizačního potrubí.

Vzejdou z rekonstrukce nějaké novinky pro návštěvníky?

Novinek bude hned několik – důstojné moderní návštěvnické centrum, řada nových expozic ve 2. patře, rozšíření o zajímavé prostory v přízemí, opravené toalety pro veřejnost a zejména estetický zážitek díky opraveným sgrafitům a střešní krytině.

Je provoz zámku nějak zásadně omezen?

Je naším přáním, aby zůstal návštěvnický provoz zachován, i když to není vůbec snadné skloubit. Na prvním místě však musí být rekonstrukce zámku kvůli limitovanému času. Nicméně fungujeme i s provizorní pokladnou v dřevěné budce v přízemí arkádového nádvoří, v provozu je aspoň první okruh Zámek za Valdštejnů. Nemůžeme pořádat svatby ani kulturní akce. A jelikož se nám podařilo získat ještě investiční prostředky NPÚ na další stavební akci, resp. opravu toalet pro veřejnost, musejí návštěvníci využívat toalety města za kočárovnou. Uzavřena je francouzská zahrada a malé omezení se týká také anglického parku. Pro návštěvníky zámku je možnost vidět zámek během rekonstrukce zajímavým zážitkem. Chápou to, že to je ku prospěchu památky.

Z důvodu rekonstrukce se některé pořady Smetanovy Litomyšle 2023 odehrají ve Festivalové hale. Kdy se festival vrátí zpět na II. nádvoří?

Kompletní provoz zámku se vrátí, jakmile proběhnou veškeré práce, které jsou pro rekonstrukci potřeba. Podle harmonogramu prací se počítá s návratem festivalu v roce 2024, nicméně opravujeme památku, a tak může dojít k neočekávaným situacím, které nebylo možné předem odhalit. Jednou z aktuálních je objevení řady ložisek dřevomorky ve stropních konstrukcích 2. patra a v prostoru krovu. Při poslední rekonstrukci v 70. letech totiž došlo k zakrytí podlah lepenkou a zalití betonem, tím pádem tyto konstrukce nedýchají a vznikají zde příhodné podmínky pro dřevokazné houby. Takové závažné poruchy se musejí opravit ihned. Navíc se bude odstraňovat nevhodný beton i v dalších částech krovu, aby byla možná kontrola stavu nejen teď, ale také v budoucnu. Nebudeme ale předjímat.

Z jakých peněz je rekonstrukce financována?

Jednak z evropských – dotační titul IROP ve výši 243 milionů Kč, jednak ze státních prostředků Péče o národní kulturní dědictví – 425 milionů Kč.

Po rekonstrukci by se měla správa zámku přestěhovat do Panského domu. Je to tak?

Do Panského domu se budou stěhovat zejména prostory pro údržbu zámku a různé další provozní záležitosti. Je to opravdu důležité pro zpřístupnění dalších prostor hlavní budovy zámku pro veřejnost – zejména třetí nádvoří, kde musela řadu let parkovat zahradní technika a další stroje, jelikož ke státnímu zámku žádné další budovy areálu, kam by se dal vozový park uložit, nepatří.

Zámecké divadélko, které mohli hosté Smetanovy Litomyšle při několika koncertech navštívit, disponuje kompletními sadami divadelních kulis. Návštěvníci je ale nemají možnost vidět. Změní se to po rekonstrukci?

V rodinném divadle hrabat Valdštejnů se nachází jedna sada kulis, v současné době je to scéna zahrady. V průběhu několika let dojde ke zpřístupnění nové expozice ve 2. patře zámku, kde budou vystaveny další scény a doplňky, např. zachované dobové vstupenky z historického divadla. Zbylý fundus bude uložen ve zcela novém depozitáři, do nějž bude z expozice vytvořen průhled.

Popíšete, prosím, jak se budou rekonstruovat sgrafita? Jak taková práce probíhá?

Na technologii restaurování byste se měla zeptat spíše samotných restaurátorů, nicméně součástí každého takového restaurování bývá zpravidla podrobný průzkum restaurovaného díla, následně čištění, fixace, doplňování, retuše a finální scelení díla. Zároveň musí probíhat průběžná dokumentace postupu, na kterou naváže restaurátorská zpráva s popisem celého procesu, výčtu použitých materiálů, doporučení pro následnou údržbu a fotodokumentace. V případě sgrafit na zámku Litomyšl se pracuje rovněž s originálními návrhy z doby vzniku v 70. a 80. letech 20. století z okruhu umělců kolem Olbrama Zoubka. Jsou cenným vodítkem pro rekonstrukci již zcela zdegradovaných částí, což je třeba případ komínů.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz