Blízké hlasy z dáli

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

28.
června 2008
21:30
27. června 2008

Meditativní projekt mezináboženského dialogu; hudební setkání dvou duchovních kultur.

Příchod: Litanie ke všem svatým
Gošin-bó
 (Rituální ochrana před vstupem do liturgie)
Oi sange
 (Velké pokání)
Moteto Veni Sancte Spiritus
Šoten kango-no-san
 (Chvála nebeských mocností – sólo)
Alleluia Magnus Dominus (Velký je Pán a hoden veškeré chvály…)
Sórai kada (Oslavný hymnus)
Žalm 50. Miserere mei Deus (Smiluj se nade mnou, Bože…)
Ieremiae Prophetae
 (Čtení z proroka jeremiáše…)
Antiphona Alieni insurrexerunt (Povstali proti mně nepřátelé…)
Šoten kango-no-san
 (Chvála nebeských mocností – sbor)
O virgo splendens
 (Ó zářící panno…)
Kudžó šakudžó
 (Zpěv a chřestění k zažehnání zlých sil)
Graduale lustus ut palma (Spravedlivý rozkvete zlých sil)
Amid-kjó
 (Amidova sútra)
Kyrie IV
 (Pane smiluj se…)
Džinriki-bon
 (O božské moci – recitace z 21. knihy Lotosové sútry)
Cantio Ave virgo gloriosa (Buď zdráva, slavná panno…)
Kikjó bongo no san
 (Chvalozpěv radosti a požehnání…)

místo konání / Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

Majestátnímu baroknímu chrámu vtiskla novou podobu moderní rekonstrukce. Nyní je tak místem k rozjímání, galerií i koncertním sálem.

Více o místu konání Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

V tomto ročníku se konaly tyto akce:

Bedřich Smetana: Libuše      18. 6. 2008 / 21:00
Externí koncert ve Svitavách      19. 6. 2008 / 19:30
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta      20. 6. 2008 / 21:00
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta      21. 6. 2008 / 21:00
Varhanní matiné Aleše Bárty      21. 6. 2008 / 11:00
Smetanovo Trio      21. 6. 2008 / 16:00
Slavná mše svatá      22. 6. 2008 / 10:15
Edvard Hagerup Grieg: Peer Gynt      22. 6. 2008 / 18:00
Giuseppe Verdi: Nabucco      23. 6. 2008 / 21:00
Giuseppe Verdi: Nabucco      24. 6. 2008 / 21:00
Gershwin - Bernstein      25. 6. 2008 / 19:00
Lukáš Hurník: The Angels      26. 6. 2008 / 18:00
Petr Eben: Job      26. 6. 2008 / 20:30
Antonín Dvořák: Requiem      27. 6. 2008 / 20:00
Klavírní matiné Jitky Čechové      28. 6. 2008 / 11:00
Bedřich Smetana: Má vlast      28. 6. 2008 / 17:00
Blízké hlasy z dáli      28. 6. 2008 / 21:30
Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský      29. 6. 2008 / 21:00
Sergej Prokofjev: Romeo a Julie      30. 6. 2008 / 21:00
Boston Youth Symphony Orchestra      1. 7. 2008 / 18:00
Vivat Carolus Quartus      2. 7. 2008 / 17:30
Vivat Carolus Quartus      2. 7. 2008 / 20:00
Sylvie Bodorová: Mojžíš      3. 7. 2008 / 21:00
Gala opera - Sólo pro dámy      5. 7. 2008 / 19:00
Schola Gregoriana Pragensis
soubor
Gjosan-rjú Tendai šómjó

tickets

presale from 27th 4.

invitation

přehled interpretů

Sdružení japonských buddhistických mnichů Gjosan-rjú Tendai šómjó Umělecký vedoucí: Saikawa Buntai Schola Gregoriana Pragensis Umělecký vedoucí: David Eben

časté dotazy

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz