Varhanní matiné

Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže

26.
června 2004
11:00
25. června 2004
Search
Close this search box.

Miloslav Kabeláč: Fantazie d moll, op. 32
Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99 č. 1 – 5
„Oblak a mrákota jest vůkol něho…“
„Skrýše má a pavéza má Ty jsi…“
„Hospodin jest můj pastýř…“
„Bože! Bože! Píseň novou…“
Luboš Fišer: Reliéf
Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99 č. 6 – 10
„Slyš, ó Bože, volání mé…“
„Při řekách babylonských…“
„Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou…“
„Pozdvihuji oči svých k horám…“
„Zpívejte Hospodinu píseň novou…“
Otmar Mácha: Pražská fantazie

místo konání / Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže

Gotický kostel v sobě ukrývá nové varhany koncipované tak, aby umožňovaly interpretaci hudby všech stylových období.

Více o místu konání Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže

V tomto ročníku se konaly tyto akce:

Bedřich Smetana: Braniboři v Čechách      17. 6. 2004 / 21:00
Bedřich Smetana: Braniboři v Čechách      18. 6. 2004 / 21:00
Hommage á Eben      19. 6. 2004 / 15:00
Galakoncert Štefana Margity      19. 6. 2004 / 20:30
Svět je báječné místo k narození      20. 6. 2004 / 10:30
Koncert na Hoře Matky Boží      20. 6. 2004 / 15:00
Giuseppe Verdi: Aida      20. 6. 2004 / 21:00
Pocta Antonínu Dvořákovi I.      21. 6. 2004 / 17:30
Slavnosti léta na zámku Pardubice      21. 6. 2004 / 20:00
Mozart - Eben      22. 6. 2004 / 19:00
Pocta Antonínu Dvořákovi II.      23. 6. 2004 / 17:30
Recitál Gabriely Beňačkové      24. 6. 2004 / 19:00
Filharmonický komorní sbor Tchaj-Pei      25. 6. 2004 / 16:30
Antonín Dvořák: Dimitrij      25. 6. 2004 / 21:00
Varhanní matiné      26. 6. 2004 / 11:00
Pražský filharmonický sbor      26. 6. 2004 / 15:00
Slavná mše svatá      27. 6. 2004 / 10:15
Promenádní koncert      27. 6. 2004 / 14:15
Slavnostní závěrečný koncert      27. 6. 2004 / 17:00
Jana  Jonášová
zpěv
Václav Rabas
instrumentalista
Jiří Sulženko
bas

Tento koncert bude vysílán
živě na Mezzo LIVE a medici.tv

tickets

presale from 27th 4.

přehled interpretů

Václav Rabas – varhany

Jana Jonášová – soprán

Jiří Sulženko – bas

časté dotazy

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz