V Litomyšli mohou být spokojeni: návštěvnost festivalu byla výborná

Search
Close this search box.

15.7.2010 Haló noviny str. 8 Z kultury Tomáš HEJZLAR

 

Tradičně úspěšně, tedy s vysokou návštěvností, diváckou spokojeností a letos také za mimořádně příznivého počasí proběhl 52. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2010 (SL).
Během pětadvaceti dní bylo od 11. června postupně uvedeno bezmála třicet pořadů, přičemž některé se na základě velkého zájmu publika také opakovaly. Reprízy čtyř pořadatelé do programu doplnili hned poté, kdy byly počátkem března vyprodány již během prvních dvou hodin předprodeje vstupenek. Bez významných změn v obsazení účinkujícími a programu se uskutečnily všechny plánované pořady koncertní i operní a v drtivé většině končil potlesk ovacemi vstoje.
»Celkem bylo návštěvníkům nabídnuto 24 080 míst, vstupenek bylo vydáno 23 633, návštěvnost tedy činila 98,14 procent,« informovala tisková mluvčí festivalu Eva Piknová. »Ze sedmadvaceti pořadů, na něž bylo vybíráno vstupné, bylo zcela vyprodáno šestnáct, na většinu ostatních zbylo jen několik jednotlivých míst.« Nejnižší návštěvnost pořadatelé zaznamenali u koncertu Les Musiciens, kde se prodalo 78,2 % nabídnutých míst. »Šlo však o vrácené nevyčerpané kontingenty pro zvané čestné hosty,« vysvětluje situaci Piknová. Pro letošní 52. ročník SL bylo mimořádně příznivé počasí, jež sehrává u tohoto typu akcí velkou roli – převážná většina programů akcí se totiž koná pod širým nebem. »Během konání sice docházelo k velkým teplotním výkyvům -zahajovací koncert se konal za velmi vysoké teploty, pořady během prvních dvou týdnů zase za chladných večerů a závěr festivalu opět za vysokých teplot. Počasí však nebylo deštivé, pršelo jen v průběhu pořadu ‚Ej lásko‘ 13. června. Ani to však akci nepřerušilo díky výsuvnému zastřešení zámeckého nádvoří. Kromě deště však bylo toto ojedinělé technické zařízení letos využíváno i jako ochrana před padajícím chladem či jako obří slunečník,« charakterizuje letošní situaci tisková mluvčí festivalu.

Doprovodné programy

Návštěvníkům Litomyšle byl v období festivalu nabídnut rozsáhlý doprovodný program: tradičně nejdůležitější součástí byla Smetanova výtvarná Litomyšl, o níž jsme se již opakovaně zmiňovali. Nabídku letos rozšířila také vstřícná spolupráce s vedením Státního zámku Litomyšl. Národní památkový ústav (NPÚ) jako jeho správce totiž oproti minulým letům díky pochopení generální ředitelky Goryczkové a celého vedení NPÚ i díky litomyšlské kastelánce správně pochopily, že hudební festival s mezinárodním dosahem je vlastně vynikající propagační prostředek, takže předchozí neshody byly jako kontraproduktivní ukončeny smírně. Letošní komunikace dokázala, jak je správné historické areály vhodně oživovat a nabízet v nich atraktivní programy. Uspořádány byly například čtyři pořady v litomyšlské zámecké Expozici historických klavírů, přičemž na posledním vystoupilo světoznámé Smetanovo trio. Novinkou se letos stal prohlídkový okruh festivalovým zákulisím, v němž se zájemci seznámili s festivalovou historií, prohlédli si šatny s výkladem garderobiérek a maskérek, měli možnost si sami vyzkoušet kostýmy, navštívili scénu na jevišti a předvedeno jim bylo výsuvné zastřešení, jedinečné v celé republice. Festival byl také dobře pokryt mediálně. Pro televizní vysílání a vydání na DVD byl například zaznamenán koncert houslisty Pavla Šporcla a instrumentální romské skupiny Romano Stilo. Z průběhu festivalu byly vyrobeny relace Smetanova Litomyšl den po dni. Závěrečné shrnutí v Ozvěnách Smetanovy Litomyšle bude vysíláno 24. července. Český rozhlas zajistil kromě domácích přenosů také záznamy pro evropskou výměnnou vysílací síť EBU.
Pořadatelé – podobně jako to činí organizátoři českokrumlovského Mezinárodního hudebního festivalu, který bude zahájen 16. července -připravili také dobře připravené informativní festivalové noviny. Zdarma byly rozdávány návštěvníkům nejen v areálu zámku, ale i v dalších lokalitách. Kromě denních programů byl rovněž vydán reprezentační katalog. Úspěšně lze hodnotit i funkčně pojatou společenskou část festivalu; oproti jiným akcím však nebyly určeny jen leckdy podivně vymezenému okruhu »oblíbenců« (jako například během karlovarského Mezinárodního filmového festivalu), ale plnily důležitou komunikativně reprezentativní roli. Účast na litomyšlském festivalu přijal i prezident České republiky a někteří ministři. Na koncert věnovaný oslavám 700. výročí vstupu rodu Lucemburků na český trůn přijelo jedenáct velvyslanců různých zemí.
Festivalový rozpočet byl pokryt zčásti subvencemi státu, Pardubického kraje a města Litomyšl, výnos ze vstupného činil díky dobré propagaci téměř devět milionů korun. Ostatní náklady pokryly dary sponzorů a výnos společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s. z poskytnutých reklamních plnění.
Závěrečný koncert nazvaný O čem nám vypráví láska nabídl kromě Dvořákovy 6. symfonie také odkaz letošního jubilanta Gustava Mahlera, od jehož narození v minulých dnech uplynulo sto padesát let. Bohužel méně se v programu odrazilo letošní výročí narození Bohuslava Martinů, rodáka z nedaleké Poličky. Je zřejmé, že trvalejší programové propojení »Smetana – Martinů« by nebylo marné, ovšem záleží to také na výrazně vstřícnějších nabídkách ze strany poličského vedení města podobně jako Nadace Bohuslava Martinů a Společnosti Martinů, jež nedokáží této situace vhodně využívat (v Poličce se dokonce problém kritického stavu skladatelova rodiště stal opět velmi naléhavý).
Programově musel litomyšlský festival letos čelit naléhavým aktuálním ekonomickým problémům, vše se však podařilo úspěšně vyřešit také díky ojedinělému pochopení firmy Enteria, jež po neočekávaném odstoupení dosavadního generálního partnera toto postavení operativně převzala. Litomyšlské akci zůstali věrni i další lokální či celostátní partneři, například Česká spořitelna, čímž Smetanova Litomyšl i v takto problémovém stavu mohla své poslání splnit opět se ctí.

Vrcholné okamžiky

Podobně jako jiné festivaly se také letošní Smetanova Litomyšl musela potýkat s finančním rozpočtem. Ubylo sice reprezentativně a dramaturgicky výlučně pojatých programových událostí, avšak celek vytvořil opět dramaturgicky nápaditě pojatý dokonalý soubor, v němž si svůj program mohl vybrat téměř každý zájemce. Je cenné, že Smetanova Litomyšl vnímá specifika diváckých zájmů i zájemců mimo větší lokality, nesoustředí se tedy jen na nabídky výlučného charakteru. Cenná je také trvalá pozornost na výběr vhodný pro mladou diváckou obec, neboť festival není výsadou pro obeznalé milovníky umění, ale v duchu smetanovského odkazu oslovuje nejširší vrstvy. Tento prvek je pro litomyšlskou akci výrazný, aniž by se spokojil s jakýmikoliv projevy podhodnocené laciné programové servilnosti. Na vysoké úrovni tak zaznívají díla již prověřená stejně jako dramaturgické ojedinělosti.

Pěvecké špičky

Pomineme-li řadu dalších atraktivních a umělecky velmi hodnotných programových priorit, opomenout nelze například účast našich špičkových pěveckých osobností; každoroční jsou ozdobou Smetanovy Litomyšle. Například přítomnost světoznámé sopranistky Evy Urbanové je pro zdejší festival záležitost typická: umělkyně zde již odvedla řadu svých špičkových výkonů především v repertoáru z odkazu Smetanova. Její interpretace titulní role ze slavnostní opery Libuše zde vždy dosahovala ojedinělých špičkových kvalit, i když povětrnostní podmínky leckdy přívětivé nebyly. Také letos ve svém sólovém partu během uvedení Dvořákovy velkolepé kantáty Svatební košile prokázala (19. 6.) svůj ojedinělý hlasový fundus. Bohužel však tentokrát zůstala ve stínu svých minulých hostování, neboť v některých momentech se její kdysi tak ohebný projev projevoval unaveněji a s menší progresivností, takže nedosáhla očekávané výše. Naopak překvapil mladý tenorista Michal Lehotský, jenž díky osobitému hlasovému témbru může být velkým příslibem pro budoucnost. Dirigent Jaroslav Kyzlink doprovázející sbor a orchestr Národního divadla Brno vedl s přehledem a zkušenou znalostí partitury.
Brněnský operní soubor se na vysoké úrovni v předcházejících dnech představil také s Mozartovou operou Kouzelná flétna, kde už tradičně zazářil zejména basista Richard Novák. Je takřka neuvěřitelné, jak tento umělec s »osmi křížky na bedrech« dokáže své role vytvářet nejen brilantně plasticky v rovině pěvecké, ale současně i jako neuvěřitelně stále čilý zpívající herec, u něhož každý pohyb má smysl a je logickým doplňkem zpívaného partu. Půlstoletí na scéně brněnského Janáčkova divadla je už důvod, že tato osobnost patří – podobně jako jeho již zesnulí hlasoví kolegové Karel Berman, Eduard Haken a několik dalších – k nesporným novodobým pěveckým legendám. Na finálovém večeru se v odkazu Gustava Mahlera na tradičně vysoké úrovni představil pražský barytonista Ivan Kusnjer, umělec rovněž ojedinělého hlasového mistrovství. Své pověsti zde nezůstal nic dlužen. Milým překvapením se stalo hostování mezzosopranistky Dagmar Peckové, jež v posledních měsících procházela jistou pěveckou krizí. Ovšem zdá se, že fyziologické problémy se vyřešily a pěvkyně opět podává svůj standardní výkon. Například v samotném závěru Mahlerova písňového cyklu Chlapcův kouzelný roh opět nabídla svůj typický sametově noblesně zbarvený témbr, jímž si dobyla světové pověsti. Takže opravdu milé poznání: Pecková překonala pěveckou krizi a je opět ve skvělé formě.
Z mnoha dalších nabídek nelze přejít alespoň krátkou zmínku o zapojení litomyšlských amatérů při nastudování kompozičně účinně vytvořené Missy brevis, kterou zkomponoval známý folklorista Jiří Pavlica. Litomyšlský Smíšený pěvecký sbor KOS, složený převážně z mladých interpretů, svou dvouměsíční studijní práci zúročil na vynikající úrovni s perfektní intonační čistotou; stal se plnohodnotným partnerem Komorní filharmonie Pardubice s přehledem řízené Milanem Motlem. Překvapivě hodnotné výkony zde podala sopranistka Miroslava Renzová či barytonista Aleš Nehněvajsa. I toto provedení sakrálního díla naznačilo, že litomyšlský festival se snaží průkazné umělecké hodnoty přibližovat nejširším vrstvám zájemců nejrůznějšími podobami, není tedy jen záležitostí pro vyvolené.

»Také letošní 52. Smetanova Litomyšl byla divácky velmi úspěšná. Nejenže byly prakticky všechny pořady vyprodané, na to už jsme zvyklí, ale mimořádný byl počet ovací, kdy diváci vzdávají uznání a dík umělcům vestoje. Znamená to, že byli velmi spokojeni s výkonem, provedením a uměleckou kvalitou, což je to nejvyšší uznání i pro nás pořadatele,« komentoval letošní třítýdenní festivalový průběh ředitel festivalu Jan Pikna.

»O koncerty byl i letos velký zájem,« potvrdil dlouholetý dramaturg a umělecký ředitel SL Vojtěch Stříteský. Podařilo se zajistit reprízy některých zvlášť poptávaných pořadů, takže dostupnost mohla uspokojit zájem široké veřejnosti z celé republiky i ze zahraničí. »Oblíbenost tohoto festivalu je dána nejen programem, ale také kouzlem místa, kde se odehrává: centrem dění je nádherný areál zámku Litomyšl, který je na seznamu UNESCO.«

Foto popis| Na závěrečném koncertu sólové party zazpívali Ivan Kusnjer a Dagmar Pecková
Foto popis| Z představení Smetanovy opery Prodaná nevěsta
Foto autor| FOTO – archiv Smetanovy Litomyšle

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz