V roce 2024 nás čeká projekt Smetana200

Search
Close this search box.

Smetana200 je otevřeným konceptem akcí všeho druhu s cílem připomenout výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany v roce 2024. Smetana200 iniciuje, koordinuje a podněcuje spolupráci pořadatelů napříč kulturní sférou, od prestižních hudebních událostí až po podporu zájmových aktivit a edukačních programů.

Základním cílem programu je oslava osobnosti Bedřicha Smetany a jeho díla u příležitosti oslav 200 let od skladatelova narození, šíření povědomí o jeho hudbě v České republice i zahraničí a v této souvislosti i propagace obrazu České republiky jakožto země s obrovským hudebním a kulturním potenciálem.

Dvousté výročí narození Bedřicha Smetany je pro Českou republiku jedinečnou příležitostí k vyhlášení celonárodního tématu roku, jež se neomezuje jen na oblast hudby. Rádi bychom vedle špičkových uměleckých programů, objevitelských uměleckých počinů a akcí pro širší veřejnost vytvořili komunikaci speciálně zaměřenou na propagaci České republiky doma i v zahraničí. Chceme v mimořádné míře propagovat ve světě českou identitu a posílit značku České republiky jako kulturní velmoci s bohatou minulostí a inovativní přítomností.

Kulturní politika založená na efektivním zdůraznění a využití specifických předností určité komunity je v současném polarizovaném světě jednou z nejúspěšnějších forem „měkké síly“ menších národů, jak prokázaly v posledních dekádách úspěchy skandinávských a pobaltských zemí. Je zřejmé, že vládou podpořené propagační strategie a mediální kampaně kulturních programů mají nezastupitelný význam pro transfer a inovaci kulturního dědictví. Projekt přichází s otevřeným konceptem, tedy nejen kulturními podniky pro určitou exkluzivní, uzavřenou skupinu lidí, ale pro celou společnost. Současně projekt představuje český příspěvek mezinárodnímu společenství. Ostatně i dílo Bedřicha Smetany bude prezentováno v evropském a světovém kontextu. Pokud se podaří uchopit téma v této šíři na celonárodní úrovni, výsledky přetrvají i po skončení projektu jako hodnota, která neodezní.

Program se neomezuje pouze na výroční smetanovský rok. Kromě živých kulturních akcí díky němu vzniknou edukační materiály, publikace a hudební nahrávky, které umožní další naplňování cílů projektu i po jeho ukončení. V neposlední řadě program otevře možnosti v rámci mezinárodních partnerství a přispěje k šíření povědomí o české kultuře v zahraničí, přičemž na tyto snahy bude možné navázat a dále je rozvíjet. Jde o viditelnou značku, kterou se jednotlivé akce a výstupy hlásí k odkazu zásadnímu pro českou kulturu. Jsme v kontaktu s kulturními institucemi v ČR i v zahraničí, aby uvádění Smetanových děl v roce 2024 probíhalo koordinovaně, a usilujeme o revizi skladatelova odkazu, který byl v minulosti často zneužíván k účelům Smetanovi zcela cizím. Rádi bychom přispěli k poznání bohatého skladatelského odkazu Bedřicha Smetany nad rámec jedné či dvou mezinárodně proslulých skladeb. Cílem je zastřešit aktivity napříč obory a pořadateli. Podněcujeme vznik mimořádných akcí i jiných výstupů, a to již před rokem 2024.

Marek Šulc,
koordinátor projektu Smetana200

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz