Smetanova Litomyšl

Vozíčkáři na festivalu

Nákup vstupenek

Ve festivalových hledištích je vyhrazen prostor pro umístění 2 až 4 invalidních vozíků a v jeho blízkosti je odpovídající počet míst pro doprovod. Vstupenky se sníženou cenou o 50 % pro držitele průkazu ZTP/P – vozíčkáře a jeho doprovod však není možno zakoupit ani rezervovat online, je třeba si je objednat telefonicky na čísle +420 461 616 070.

Bezbariérový přístup do festivalových hledišť

Přístup do hlediště v zámeckém nádvoří, v zámecké jízdárně a v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže je bezbariérový, v areálu zámku jsou bezbariérové toalety. Do Smetanova domu je bezbariérový vstup za pomoci zvedacího zařízení ze zadní strany budovy, před vstupem je potřeba kontaktovat pořadatele. Omezený přístup pro vozíky je u některých typů pořadů do kapitulního chrámu Povýšení sv. Kříže, je třeba se předem informovat.

Večer na zámku v Nových Hradech

Areál zámku v Nových Hradech bohužel není bezbariérový, návštěva večera s programem v různých částech areálu a v případě nepříznivého počasí s nutností výstupu do třetího patra špýcharu je fyzicky náročná a nelze ji osobám se sníženou pohyblivostí v žádném případě doporučit.

Pro rezervaci vstupenek pro vozíčkáře kontaktuje Jitku:

Jitka Nazdravetská

manažerka prodeje vstupenek
602 457 338
nazdravetska@smetanovalitomysl.cz