Chrudimští zástupci jednali s biskupem

Search
Close this search box.

9.1.2007 Právo str. 12 Východní Čechy – Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Zdeněk Seiner9.1.2007 Právo str. 12 Východní Čechy – Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Zdeněk Seiner

Katolická církev má v Chrudimi z tradice poměrně rozsáhlý majetek a celou řadu kroků a záměrů město nemůže vykonat bez souhlasu královéhradeckého biskupství. Poslední jednání se uskutečnilo o tomto víkendu.
Město Chrudim se snaží získat jeden koncert letošního ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Jediným vhodným místem pro zamýšlený koncert je chrám Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí v Chrudimi. Starosta Chrudimi Jan Čechlovský (ODS) společně s místostarosty proto žádal biskupa královéhradeckého Dominika Duku a chrudimského arciděkana Josefa Smolu o možnost případného světského využití kostela pro tento účel.
"Obě strany se shodly na tom, že konání podobné akce v rámci mezinárodního festivalu v našem velkém kostele vítají. Pro nás jako město je to příležitost, jak sem přilákat další turisty a návštěvníky města. Ještě v tomto týdnu bych rád jednal s pořadateli festivalu o dalších podrobnostech akce, aby se tady mohla v červnu uskutečnit," informoval po schůzce místostarosta Chrudimi Pavel Kobetič (ODS).
"Dalším diskutovaným tématem byl Michalský park a jeho budoucí využití. Rada města Chrudim totiž ještě v prosinci doporučila zastupitelům schválit pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci pěší komunikace přes park, který je ve vlastnictví katolické církve," řekla Právu mluvčí chrudimské radnice Sylva Drašnarová.
"Také v tomto bodě jsme nalezli naprostou shodu. Oboustranně přijatelným řešením by bylo, kdyby byl Michalský park dlouhodobě pronajat nebo dán do výpůjčky městu Chrudim. V nejbližší době proto budeme chtít přeložit církvi náš návrh smluvního řešení," interpretoval předběžný závěr jednání starosta Čechlovský. Na schůzce se hovořilo i o dalších tématech, například o záměru města realizovat projekt rekonstrukce kostela sv. Josefa na výstavní síň barokního umění a případné další využití odsvěceného kostela.

Regionální mutace| Právo – Východní Čechy

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz