Festivaly…

Search
Close this search box.

22.7.2017    Haló noviny    str. 4   Z kultury  (the)    

V Karlových Varech nedávno skončil 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu (MFF). Společně s Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro patří nejen k nejstarším, ale také nejznámějším.

Neodmyslitelným bezprostředním předchůdcem karlovarského dění byl u nás – nyní zřejmě záměrně zamlčovaný – Filmový festival pracujících (FFP). Jeho první ročník se uskutečnil roku 1948 ve Zlíně (Gottwaldově). Následně se pro velký úspěch konal v pěti městech. Každý další rok se akce dále rozrůstala. Domovským místem se zpočátku staly Mariánské Lázně, teprve následně Karlovy Vary. Záhy se festival stal jednou z nejprestižnějších událostí i v kontextu světovém. Taková je tedy historická pravda.

U nás byl FFP nejsledovanější masově vyhledávanou filmovou akcí, plně srovnatelnou s obdobnými přehlídkami světovými. V některých aspektech, například svou návštěvností, je dokonce převyšoval. Zpřístupnění filmů co nejširšímu publiku mělo ve své době mimořádný význam nejen společenský, nýbrž i obecně osvětový. Brzy se stal důležitý nejen z hledisek perspektivně vnímané kulturní politiky, ale také ekonomicky.

Již v době vzniku FFP se rodily rovněž další podobné akce také v jiných městech a dalších žánrech. Velký, významově strategický význam až do současnosti sehrává původně operně orientovaná Smetanova Litomyšl (SL). V posledních dvou desetiletích se vyvinula v událost souměřitelnou s obdobnými festivaly přinejmenším evropského dosahu.

Na tyto a podobné mimořádně hodnotné tradice navazovaly též další události, kupříkladu Loutkářská Chrudim, Wolkerův Prostějov atp. Některé však nebyly (a nejsou) vždy tak úspěšné. Například právě probíhající Mezinárodní hudební festival Český Krumlov se sice během vzniku před více než čtvrtstoletím chtěl špičkovým přehlídkám ambiciózně vyrovnávat, jeho současnost je však přinejmenším diskutabilní, až komplikovaná. Naopak se letos velmi dobře vedlo převážně literárně zaměřené Šrámkově Sobotce. Nespočet svých příznivců má každoroční zlínský (resp. gottwaldovský) Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Pravidelně se velmi daří také uherskohradišťské Letní filmové škole, jejíž zahájení se již blíží.

Nejsou to samozřejmě akce nikterak výdělečné, dokonce naopak. Jejich význam je však ojedinělý. Pečují totiž o nenásilné osvětové vzdělávání a pozitivní rozvoj generací naší doby. Pořadatelé si proto zasluhují vděčnost, ale také pozornost a péči příslušných grantových komisí, případně dalších podporovatelů. K těmto tématům se ještě budeme vracet.

Foto popis| Desítky doprovodných akcí v rámci letošní Smetanovy Litomyšle se uskutečnily i v přilehlých plenérech za živého zájmu tisíců zájemců.

Foto autor| FOTO – archiv SL/František RENZA

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz