Litomyšlská pocta Pernštejnům

Search
Close this search box.

1.3.2012 Haló noviny str. 10 Servis – TV programy (the)

 

Od roku 1949 se ve starobylé východočeské Litomyšli koná hudební festival k poctě tamního rodáka – zakladatele české národní hudby Bedřicha Smetany. Hlavní programovou náplň tvoří kromě operních inscenací v podání domácích i zahraničních souborů také koncertní provádění oper, galakoncerty, uvádění oratorií, kantát i dalších forem. Velký zájem je o písňové večery. Kromě umění vokálního stranou však nezůstává ani hudba symfonická, instrumentální či komorní. Prostor zde nachází také balet a další žánry.
Centrem festivalového dění je nádherný areál Státního zámku Litomyšl, který byl v roce 1999 zapsán na seznam kulturního světového dědictví UNESCO. Hlavní pořady se konají zejména v akusticky dokonalém II. nádvoří s unikátním výsuvným zastřešením, ale také v dalších historických prostorách. Návštěva Smetanovy Litomyšle se tak stává nevšedním zážitkem nejen hudebním, ale i uměleckospolečenským. Atmosféra festivalu tak souzní s mimořádným géniem loci. Festival obohacují také desítky námětově různorodých výstav.
Kromě významných domácích souborů i sólistů si na litomyšlský festival, konající se tradičně na přelomu června a července, našla cestu i řada prominentních světových interpretačních osobností – patřili k nim například pěvci Sergej Larin, Sherill Milnes, Dagmar Pecková, Katia Ricciarelliová, Eva Urbanová a další.
V letošním roce, kdy si připomínáme 425. výročí svatby představitelů dvou předních českých šlechtických rodin Polyxeny z Pernštejna a Viléma z Rožmberka, si litomyšlský festival v rámci vyhlášeného Pernštejnského roku připomíná i tuto skutečnost. Litomyšlský zámek – ojedinělý architektonický skvost v Evropě – je totiž poslední velkou stavbou tohoto kdysi mocného rodu. Každý pořad, konaný v tomto nádherném zámeckém prostředí či ve vynikající akustice jeho nádvoří uprostřed kouzelné atmosféry arkád a sgrafitových stěn, bude letos vzdávat hold těm, kdo architektonický klenot nechali kdysi vystavět.

Foto popis| Renesanční zámek v Litomyšli
Foto autor| FOTO – archiv

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz