Místo velkých oper bude znít v Litomyšli komorní hudba, o festivalový ruch město nepřijde

Search
Close this search box.

WEB , Datum: 09.06.2020 , Zdroj: casopisharmonie.cz , Strana: 0 , Datum importu: 10.06.2020 08:07 , RU / den: 11 235 , RU / měsíc: 149 157 , Celková návštěvnost: 11 235 , Země: Česko

Organizátoři Smetanovy Litomyšle zveřejnili program nadcházejícího 62. ročníku. Vzhledem k bezpečnostním opatřením jej několikrát museli měnit. Místo velkých operních produkcí, které tvoří tradičně základní linii festivalu, tak bude znít na festivalových koncertech především hudba pro menší obsazení. V novém termínu od 2. do 12. července proběhne 35 pořadů a připraveno je pro posluchače přes jedenáct tisíc míst.

Některé z koncertů proběhnou na zámeckém nádvoří, tentokrát ale bez konstrukce jeviště a tribuny, výjimečně se některé akce odehrají v zámeckém divadélku, v zahradách nebo na dvorku zámeckého pivovaru. „ Vycházeli jsme z logiky, že když budou pořady pro méně lidí, musí jich být během jednoho dne více. Záměrem je, aby Litomyšl neztratila obvyklou festivalovou atmosféru, aby návštěvníci zaplnili zdejší hotely, restaurace a obchody, aby se Litomyšlané, hosté festivalu i běžní turisté potkávali s muzikanty na každém kroku,“ řekl ředitel festivalu Jan Pikna.

„Věřím, že letošní ročník zapíše do historie Smetanovy Litomyšle trvalou stopu, která bude sice odlišná od předešlých, ale docela určitě také nezapomenutelná,“ dodává umělecký ředitel a dramaturg Vojtěch Stříteský. Základním principem dramaturgie se podle jeho slov stala česká hudba, především tvorba Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Zazní také několik nových skladeb, například Terezínské requiem Sylvie Bodorové, v premiéře bude uveden cyklus Jiřího Gemrota pro smíšený sbor No Promises a v novodobé premiéře Credo Jana Dismase Zelenky. Provedením 7. symfonie A dur chtějí pořadatelé připomenout letošní beethovenské výročí, na několika koncertech bude také znít hudba Johanna Sebastiana Bacha, dalšího letošního jubilanta.

Samostatné recitály budou mít na festivalu Markéta Cukrová, Václava Krejčí Housková nebo Pavel Černoch. V dalších programech se představí Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka, Josef Špaček nebo Jiří Bárta. Důležitým protagonistou letošního ročníku bude hornista Radek Baborák, k jehož iniciativě na podporu muzikantů na volné noze se Smetanova Litomyšl také přihlásila. Právě Baborákova Česká Sinfonietta a Pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka budou patřit k největším vystupujícím tělesům letošního ročníku. Těžištěm festivalu budou komorní soubory v čele s Pavel Haas Quartetem, vystoupí také Dvořákovo trio, Collegium 1704 nebo Belfiato Quintet.

Zahajovací koncert bude zároveň v přímém přenosu vysílat Česká televize, Český rozhlas odvysílá koncert souborů Collegium 1704 a Philharmonia Octet, další tři pořady zaznamená pro pozdější vysílání. Zahajovací koncert, stejně tak ale již tradičně závěrečné Velké finále a celebrovaná Mše D dur budou přenášeny i do Festivalových zahrad, kde je mohou diváci spolu s dalším každodenním doprovodným programem bezplatně sledovat.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz