Na festivalu zazní opery, swing nebo folk

Search
Close this search box.

7.6.2013 Mladá fronta DNES str. 4 Příloha – Litomyšl

 

Čtvrtek 13. června

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT Bedřich Smetana: Má vlast, cyklus symfonických básní Vyšehrad • Vltava • Šárka • Z českých luhů a hájů • Tábor • Blaník Česká filharmonie, dirigent Jiří Bělohlávek II. zámecké nádvoří, 19.30 hodin

Pátek 14. června

ČESKA FILHARMONIE – MÁ VLAST Bedřich Smetana: Má vlast, cyklus symfonických básní Vyšehrad • Vltava • Šárka • Z českých luhů a hájů • Tábor • Blaník Česká filharmonie, dirigent Jiří BělohlávekII. zámecké nádvoří, 19.30 hodin

Sobota 15. června

CHRÁMOVÉ MATINÉ PRO VARHANY A ŽESTĚ Na programu koncertu: J. S. Bach, G. F. Händel, G. Ph. Telemann, M. A. Charpentier, J. Seger, D. Buxtehude, P. J. Vejvanovský, J. K. Tolar, M. Reger a suita z kantáty Carmina burana C. Orffa Aleš Bárta – varhany, Prague Brass Ensemble, František Bílek, Arnold Kinkal – trubky, Jiří Lisý – lesní roh, Jan Votava – tenorový trombón, Karel Kučera – basový trombón Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže, 11.00 hodin CAMERATA CHICAGO Richard Wagner: Siegfriedova idyla, symfonická báseň Joseph Haydn: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 D dur, op. 101 Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur, op. 92 Wendy Warner – violoncello, Camerata Chicago, dirigent: Drostan Hall
Smetanův dům, 17.00 hodin Giuseppe Verdi: OTELLO Lyrické drama o čtyřech dějstvích.
Libreto podle W. Shakespeara Arrigo Boito.
Provedení v italském originále s českými titulky.
Festivalová premiéra.
Otello – Efe Ki?lali, Desdemona – Szilvia Rálik, Jago – Richard Haan, Orchestr a sbor Státní opery, režie: Dominik Neuner, dirigent: Tomáš Brauner II. zámecké nádvoří, 21.00 hodin

Neděle 16. června

CARMINA BURANA Sergej V. Rachmaninov: Zvony, poema pro sóla, sbor a orchestr na slova E. A. Poea, op. 35 Carl Orff: Carmina Burana, světské písně pro sólové hlasy a sbor s orchestrálním doprovodem Kateřina Kněžíková – soprán, Richard Samek – tenor, Vladimír Chmelo – baryton, Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala, Kantiléna – sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, sbormistr Jakub Klecker, Filharmonie Brno, dirigent Jakub Hrůša
II. zámecké nádvoří, 19.30 hodin

Pondělí 17. června

KONCERT NA PŘÁNÍ – VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND bandleadera Josefa Buchty Pokračovatelé tradice Orchestru Gustava Broma B-SIDE BAND a bandleader Josef Buchta společně se zpěvákem Vojtěchem Dykem vytvořili ojedinělý projekt cover verzí světových rockových hitů v energických swingových aranžmá (mj. Beatles, Nirvana, R. E. M.) ale též evergreenů Milese Davise, Gordona Goodwina, Franka Sinatry či Raye Charlese. Na našem festivalu zaznějí ovšem i některé autorské novinky a několik skladeb ze světa hudby klasické.
Vojtěch Dyk, B-SIDE BAND bandleadera Josefa Buchty
II. zámecké nádvoří, 21.00 hodin

Úterý 18. června

KONCERT NA PŘÁNÍ – VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND bandleadera Josefa Buchty Pokračovatelé tradice Orchestru Gustava Broma B-SIDE BAND a bandleader Josef Buchta společně se zpěvákem Vojtěchem Dykem vytvořili ojedinělý projekt cover verzí světových rockových hitů v energických swingových aranžmá (mj. Beatles, Nirvana, R. E. M.) ale též evergreenů Milese Davise, Gordona Goodwina, Franka Sinatry či Raye Charlese. Na našem festivalu zaznějí ovšem i některé autorské novinky a několik skladeb ze světa hudby klasické.
Vojtěch Dyk, B-SIDE BAND bandleadera Josefa Buchty II. zámecké nádvoří, 21.00 hodin

Čtvrtek 20. června

Eberhard Streul: PAPAGENO HRAJE NA KOUZELNOU FLÉTNU Operní pohádka pro děti plná kouzel, peří a dobrodružství.
Představení je vhodné pro děti od čtyř do devíti let.
Členové souboru Janáčkovy opery Národního divadla Brno, režie Tomáš Pilař, dirigent Ondrej Olos
Smetanův dům, 15.00 a 17.00 hodin POCTA VAŇHALOVI Jan Křtitel Vaňhal: Sinfonia in A (Bryan A4) Koncert C dur pro varhany a orchestr STABAT MATER, duchovní kantáta pro sóla, sbor a orchestr Lucie Guerra Žáková – varhany, Michaela Šrůmová – soprán, Markéta Cukrová – mezzosoprán, Pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl (dívčí část), sbormistr Milan Motl, Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Vojtěch Spurný Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže, 19.30 hodin

Pátek 21. června

Giuseppe Verdi: SICILSKÉ NEŠPORY V temných stínech se rodí pomsta… Operní drama o pěti dějstvích; libreto Eugen Scribe. Provedení v italském originále, české a anglické titulky. Premiéra v ND Brno 11. 1. 2013.
Festivalová premiéra.
Guido de Montfort / Vladimír Chmelo Arrigo / Michal Lehotský Vévodkyně Helena / Louise Hudson Ninetta / Radka Hudečková Giovanni da Procida / Jiří Sulženko Sólisté, sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla Brno, režie Ladislav Adamik, dirigent Jaroslav Kyzlink
II. zámecké nádvoří, 21.00 hodin

Sobota 22. června

JAN NOVOTNÝ HRAJE SMETANU Legenda české klavírní školy přednese v první části recitálu výběr skladeb z mladšího Smetanova období a poté druhou řadu Českých tanců, jíž vyvrcholila autorova klavírní tvorba.
Bedřich Smetana: Črty, op. 5 Vzpomínka na Čechy ve formě polek, op. 12, op. 13 Macbeth a čarodějnice České tance II.
Jan Novotný – klavír
Smetanův dům, 17.00 hodin Wolfgang Amadeus Mozart: DON GIOVANNI Vše za tvé viny je málo… Opera o dvou dějstvích; libreto Lorenzo da Ponte. Provedení v italském originále, české a anglické titulky. Premiéra v ND Brno 17. 5. 2013.
Don Giovanni / Svatopluk Sem, Leporello / Gustáv Beláček, Donna Anna / Anda-Louise Bogza, Donna Elvíra / Pavla Vykopalová, Komtur / Jevhen Šokalo, Don Ottavio / Otokar Klein, Zerlina / Radka Hudečková, Masetto / David Nykl Janáčkova opera Národního divadla v Brně, režie: Bruno Berger-Gorski, dirigent: Peter Feranec II. zámecké nádvoří, 21.00 hodin Pokračování na straně 5 Neděle 23. června

KONCERT PLNÝ PŘEKVAPENÍ Večer plný hudebních trvalek i objevů, interpretačních jistot i překvapení, posluchačská soutěž a mnoho dalších muzikantských perliček v jubilejním koncertu dramaturga festivalu Vojtěcha Stříteského – 30 let na Smetanově Litomyšli.
Hosté: Pavel Šporcl, Jiří Pavlica, Aleš Bárta, Juraj Bartoš, Taťána Roskovcová, Alice Holubová, Hradišťan, Překvapení Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, dirigent: Stanislav Vavřínek
II. zámecké nádvoří, 19.30 hodin

Pondělí 24. června

Bedřich Smetana: (VY)PRODANÁ NEVĚSTA Představení pro děti a mládež. Originální inscenace jedné z raných verzí slavné komické opery s původní prózou přináší na jeviště hravost, optimismus a úsměv.
Dětská opera Praha, režie: Josef Dlouhý, dirigent: Jan Chalupecký
II. zámecké nádvoří, 18.00 hodin

Úterý 25. června

MUSICA BOHEMICA & SPIRITUÁL KVINTET Historicky první společné vystoupení dvou legendárních českých souborů. Musica Bohemica, umělecký vedoucí Jaroslav Krček, Spirituál kvintet, umělecký vedoucí Jiří Tichota
II. zámecké nádvoří, 19.30 hodin

Středa 26. června

HOMMAGE Á ČAJKOVSKIJ Externí koncert ve Svitavách Petr Iljič Čajkovskij: Suita č. 4 G dur, op. 61, „Mozartiana" Variace na rokokové téma pro violoncello a orchestr, op. 33 Andante cantabile pro smyčce, op. 11 č. 1 Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35 Edwin E. S. Kim – housle, Jiří Bárta -violoncello, Komorní filharmonie Pardubice, Dirigent: Leoš Svárovský Svitavy, Kulturní centrum Fabrika 19.30 hodin

Pátek 28. června

Antonín Dvořák: JAKOBÍN Opera o třech dějstvích na libreto Marie Červinkové-Riegrové. Provedení v češtině, české a anglické titulky.
Orchestr, sbor a balet Opery Národního divadla v Praze, Kühnův dětský sbor, sbormistr Jiří Chvála, režie: Jiří Heřman, dirigent: David Švec
II. zámecké nádvoří, 20.00 hodin

Sobota 29. června

KHORIKOS NEW YORK Na programu koncertu špičkového komorního sboru a cappella z New York City: Zoltán Kodály, Eric Whitacre, Jan Jirásek, Benjamin Britten, Morten Lauridsen, Samuel Barber, Edvard H. Grieg Khorikos New York sbormistr, umělecký vedoucí Jesse Mark Peckham Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže, 17.00 hodin Bedřich Smetana: DVĚ VDOVY Komická opera o dvou jednáních na libreto Emanuela Züngela. Provedení v češtině, české a anglické titulky.
Premiéra v ND Praha 30. 5. 2013.
Karolína – Marie Fajtová / Jana Sibera, Anežka – Dana Burešová / Maria Kobielska, Ladislav Podhájský – Aleš Briscein / Richard Samek, Mumlal -Zdeněk Plech / Luděk Vele, Toník -Václav Sibera / Martin Šrejma, Lidunka – Michaela Gemrotová / Yukiko Šrejmová Kinjo , Orchestr, sbor a balet Opery Národního divadla v Praze, scéna: Daniel Dvořák, kostýmy: Theodor Pištěk, režie: Jiří Nekvasil, dirigent: Robert Jindra
II. zámecké nádvoří, 21.00 hodin

Neděle 30. června

Luboš Sluka: NERATOVSKÁ MŠE Latinská Mše pro sóla, smíšený sbor a varhany jubilujícího opočenského rodáka Luboše Sluky komponovaná k poctě záchrany kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách zazní jako doprovod tradiční bohoslužby celebrované Mons. Tomášem Halíkem.
Josef Popelka – varhany, Pražský katedrální sbor Metropolitní kapituly u sv. Víta, Dirigent: Josef Kšica
II. zámecké nádvoří, 10.15 hodin ZÁVĚREČNÝ KONCERT – VELKÉ FINÁLE V loňském roce festival zakončil pořad sestavený z „největších symfonických maličkostí", jubilejní 55. ročník Smetanovy Litomyšle naopak vyvrcholí provedením monumentálních symfonických a vokálně-instrumentálních kompozic, které jsou vzhledem k náročnosti na obsazení uváděny spíše výjimečně.
Leonard Bernstein: Symfonické tance z West Side Story Chichesterské žalmy Miklós Rózsa: Ben Hur, suita z hudby k historickému velkofilmu Wojciech Kilar: Exodus pro smíšený sbor a orchestr Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala Pražská komorní filharmonie Symfonický orchestr Hl. města Prahy FOK Dirigent: Rastislav Štúr
II. zámecké nádvoří, 19.30 hodin LETNÍ STAGIONA SMETANOVY LITOMYŠLE

Neděle 30. června

BAROKNÍ VEČER V NOVÝCH HRADECH HENRY PURCELL: KRÁLOVNA VÍL Večer v areálu rokokového zámečku Nové Hrady s provedením opery na motivy Shakespearova Snu noci svatojánské. Inscenace byla nastudována na objednávku festivalu pro unikátní barokní přírodní divadlo v roce 2012. Večer se koná i v případě nepříznivého počasí. Provedení v anglickém originále. Pěvečtí sólisté: Lenka Máčiková, Anna Hlavenková, Jiří Sulženko, Jaroslav Březina, Jan Šťáva Chlapecký sbor Pueri Gaudentes, sbormistr Zdena Součková, Soubor historických nástrojů Le Chamarré Château Ensemble, režie: Magdalena Švecová, dirigent: David Švec Zámek Nové Hrady u Litomyšle, 21.00 hodin

Pondělí 1. července

BAROKNÍ VEČER V NOVÝCH HRADECH HENRY PURCELL: KRÁLOVNA VÍL Večer v areálu rokokového zámečku Nové Hrady s provedením opery na motivy Shakespearova Snu noci svatojánské. Zámek Nové Hrady u Litomyšle, 21.00 hodin

Úterý 2. července

BAROKNÍ VEČER V NOVÝCH HRADECH HENRY PURCELL: KRÁLOVNA VÍL Večer v areálu rokokového zámečku Nové Hrady s provedením opery na motivy Shakespearova Snu noci svatojánské. Zámek Nové Hrady u Litomyšle, 21.00 hodin

Středa 3. července

BAROKNÍ VEČER V NOVÝCH HRADECH HENRY PURCELL: KRÁLOVNA VÍL Večer v areálu rokokového zámečku Nové Hrady s provedením opery na motivy Shakespearova Snu noci svatojánské. Zámek Nové Hrady u Litomyšle, 21.00 hodin

Čtvrtek 4. července

BAROKNÍ VEČER V NOVÝCH HRADECH HENRY PURCELL: KRÁLOVNA VÍL Večer v areálu rokokového zámečku Nové Hrady s provedením opery na motivy Shakespearova Snu noci svatojánské. Zámek Nové Hrady u Litomyšle, 21.00 hodin

Foto popis| Vojta Dyk Zpestřením litomyšlského festivalu bude vystoupení populárního zpěváka s velkým big bandem za zády.
Foto autor| Foto: Petr Topič, MAFRA

Foto popis| Spirituál kvintet zahraje na zámeckém nádvoří.
Foto autor| Foto: MAFRA

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz