NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ INFORMUJE

Search
Close this search box.

1.12.2015    Hudební rozhledy    str. 54   Studie, komentáře Jiří Hlaváč   

HUDEBNÍ SOUTĚŽ BOHUSLAVA MARTINŮ

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto roce rozloučíme se starým modelem Hudební soutěže Bohuslava Martinů, jak jsme už ostatně v minulém informatoriu Nadace Bohuslava Martinů uvedli, předložím několik inspirativních momentů, které se budou už nyní vázat ponejvíce na rok 2016. Myslím, že mne k tomu opravňuje hned několik skutečností. Jednak jsem jako pedagog participoval na přípravě řady klarinetistu, kteří získali laureátská ocenění na prestižních mezinárodních soutěžích a po dvě desetiletí také vedl řídící komise Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga a Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Mám tedy z čeho vybírat a co srovnávat, připomínkovat, iniciovat a inovovat. Nicméně vše je vždy otázkou práce celého organizačního týmu, který soutěž připravuje po stránce administrativní agendy, stará se o propagaci, medializaci, prezentaci, komunikuje s účastníky, porotci a dalšími spolupracovníky. To je už léty ověřená praxe, nabídnu tedy několik podnětů pro samotné účastníky.

Interpretace, a nejen při soutěžích, stojí, stejně jako tvořivá pedagogická práce, na půdorysu pěti P: Poznat / podmínky soutěžního repertoáru, jeho zvláštnosti, jedinečnost, a na základě zvážení všech souvislostí zvolit výběr se zohledněním vlastní typologie. Mějme na paměti, že mnohdy už výběr vhodného repertoáru určuje míru úspěšné účasti.

Pochopit / repertoár do nejmenších detailů ve složce stylových období, autorské originality, hudební formy, tonality a harmonické struktury skladeb, obsahové a výrazové složky, a konečně i interpretační tradice.

Přijmout / vybrané skladby za součást repertoáru, jemuž následně věnujeme dlouhodobou pozornost a péči při jeho uvádění v koncertní i nahrávací činnosti, a soustavně tak sledovat vlastní interpretačně-vývojovou linku.

Přidat / nezpochybnitelné a nezanedbatelné právo interpreta na vlastní výklad autorského zápisu, samozřejmě při plném respektu k jeho obsahu. Právě tento výklad a přidání vlastní vize poukáží na individualitu a vyzrálost každé interpretační kreace.

Předat / všechny své poznatky a citové prožitky i posluchačům, potažmo porotcům. Tato schopnost tlumočit emoce, fantazii a představy je mnohdy základem výstupů, které zásadně převyšují průměr a přinášejí průkazná ocenění.

Doufám, že tento můj návod, který po desetiletí pomáhal mým žákům, bude přínosem pro cembalisty, flétnisty, klarinetisty a trumpetisty i při Soutěži Bohuslava Martinů v roce 2016. Účastníkům i nám přeji hodně úspěchu a štěstí.

 

***

 

NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ V LETECH 2014-2016

 

Z jara roku 2013 jsme se nejprve v úzkém kruhu, spolu s dr. Stanislavou Střelcovou a prof. Ivanem Štrausem, zamýšleli nad tím, kam napnout hlavní pozornost Nadace Bohuslava Martinů (NBM) v delším časovém výhledu. Naše podněty, zpracované do podkladu pro koncepční debatu celé správní rady NBM, vyústily do rozhodnutí nadace využít blížícího se výročí 125 let od skladatelova narození v prosinci 2015 k masivnější podpoře všeho, co bude překračovat běžnou sezónní nabídku, a to v období let 2014-2016, samozřejmě s těžištěm v roce jubilejním a s dozněním do června 2016. Byli osloveni nejvýznamnější pořadatelé a kulturní instituce a vyzváni k předložení takových projektů, které by bylo možno zařadit mezi priority ve zmíněných třech letech. Co se podařilo a nač se můžeme ještě těšit?

Vstup do oslav Roku české hudby 2014 obstaralo 7. 1. ve Stavovském divadle pohostinské představení Mirandoliny, inscenace Národního divadla moravskoslezského z Ostravy v režii Jiřího Nekvasila. Baletní soubor stejného divadla připravil jako střední část choreografické trilogie inscenaci málo známého baletu Škrtič, s níž vystoupil 2. 11. 2014 v Národním divadle. A do třetice bude v Praze hostovat v rámci festivalu Dny Bohuslava Martinů 2015 ostravské divadlo s nedávno premiérovanou inscenací opery Tři přání, opět režírovanou J. Nekvasilem. Opera Divadla J. R. Tyla v Plzni připravila Vojáka a tanečnici (premiéra 25. 1. 2014, režie Tomáš Pilař), Praha ji mohla zhlédnout o rok později na festivalu Opera 2015. Na scéně Janáčkova divadla v Brně se představily Hry o Marii v režii Jiřího Heřmana jako jeho druhá, radikálně přepracovaná pražská verze.

Z velkých počinů našich symfonických orchestrů je třeba jmenovat koncertní provedení oper Veselohra na mostě (28. 4. 2014, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent Tomáš Brauner) a Čím lidé žijí (17.-19. 12. 2014, Česká filharmonie, dirigent Jiří Bělohlávek). Česká filharmonie zařadila kromě jiného Symfonii č. 3(15. -17. 10. 2014, dirigent Jiří Bělohlávek), kterou ve stejném obsazení předvedla i na zahajovacím koncertu Smetanovy Litomyšle 11.6. 2015. Při této příležitosti byly slavnostně představeny první dva svazky Souborného kritického vydání B. Martinů, kde je právě 3. symfonie druhým svazkem celé edice. První svazek obsahuje oratorium Epos o Gilgamešovi, jeho prvního uvedení v anglickém originálu podle kritické edice se ujala Filharmonie Brno pod vedením šéfdirigenta Alexandara Markoviée (Brno, Janáčkovo divadlo, 11. a 12. 12. 2014). Týž orchestr za řízení Leoše Svárovského zařadil na zahájení své sezony 2015/2016 Koncertě. 4„Inkantace“v podání Iva Rahánka, jenž se zaskvěl při interpretaci stejného díla v Praze během hostování Berlínské filharmonie se Simonem Rattlern na festivalu Rudolfa Firkušného (Obecní dům, 15. 11. 2014). Významným partnerem nadace je v provozování hudby Martinů Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOR. Vedle jeho angažmá na Dnech Bohuslava Martinů 2014 (s Tomášem Jamníkem jako sólistou Koncertu č. 1 pro violoncello a orchestr) a 2015 (provedení Koncertantní symfonie pro hoboj, fagot, housle, violoncello a orchestr s předními hráči orchestru za řízení šéfdirigenta Pietariho Inkinena) byl Martinů jako jubilant letošního roku zařazen jak do prvního lednového abonentního programu orchestru (Koncert č. 2 pro housle a orchestr s Ivanem Ženatým), tak při zářijovém zahájení sezony (Pavel Šporcl a P. Inkinen provedli Koncert č. 1 pro housle a orchestr). Severočeská filharmonie Teplice se věnovala málo hrané České rapsodii (27.11. 2014, dirigent Charles Olivieri-Munroe), Plzeňská filharmonie provedla dvě koncertantní violoncellová díla s Petrem Nouzovským a dirigentem Tomášem Braunerem (Concertino pro violoncello a malý orchestr 23. 3. 2015, Sonata da camera 7. 5.2015). Rrásný program, celý věnovaný jubileu Martinů, připravila Romorní filharmonie Pardubice ve dnech 7. a 9. 12. 2015 (Otvírání studánek, Tři písně posvátné, Petrklíč, Kytice), řadu dalších autorových skladeb najdeme v dramaturgii Filharmonie B. Martinů Zlín, Janáčkovy filharmonie Ostrava a PRF – Prague Philharmonia v průběhu všech tří zmiňovaných let.

Výjimečný zážitek představovalo kompletní provedení tzv. kantát z Vysočiny (Legenda z dýmu bramborové nati, Otvírání studánek, Romance z pampelišek, Mikeš z hor) Pražským filharmonickým sborem v nastudování hlavního sbormistra Lukáše Vasilka (Dvořákova síň, 5. 6. 2014). Stejné těleso kantátový komplet představilo i ostravskému publiku ve třech ročnících festivalu Janáčkův máj. Týž festival se mohl pochlubit v loňském roce recitálem znamenité německé houslistky Julie Fischer, jež předtím dvakrát vystoupila na Pražském jaru na recitálu a jako členka svého komorního souboru. Jubileum B. Martinů uctil Český spolek pro komorní hudbu v celé své sezóně 2015/2016, obdobně věnovala HAMU svůj Orchestrální cyklus „Ti nejlepší“ v probíhající sezóně 125. výročí narození Martinů a zařadila na každý z osmi koncertů jedno jeho dílo. Pozoruhodným počinem Ronzervatoře Brno byl projekt „Rytice – Z kvítí vonného i býlí hořkého“ (Brno-Židenice, Dělnický dům, říjen 2014), kdy Operní studio a školní orchestr připravily scénické provedení dvou Fibichových melodramů, kombinovaných s dvěma kantátami Martinů.

Za zmínku určitě stojí i podpora NBM několika nahrávacím projektům, které by měly být postupně vydávány na CD. Rozhlasový orchestr dokončuje novou studiovou nahrávku všech klavírních koncertů v podání sólistů mladší a střední generace pod taktovkou Tomáše Braunera, stejný umělec ve spolupráci s Petrem Nouzovským a Plzeňskou filharmonií zaznamenal v plzeňském studiu komplet violoncellových koncertantních skladeb (finalizováno začátkem roku 2015). Pražský filharmonický sbor s Lukášem Vasilkem zachytí svou interpretaci „vysočinských kantát“ (nahrávání v Rudolfinu na podzim 2015, plánované vydání CD na jaře 2016). Čtvrtým kompletem jsou autorovy komorní sbory v podání Martinů Voices, jež by měly být zachyceny na zvukový záznam na jaře a vydány koncem roku 2016.

Trvalou pozornost nadace věnuje podpoře interpretačních soutěží, profesionálních, studentských i amatérských. Vypisuje zvláštní ceny, pomáhá také s úhradou části nákladů pořadatelů. Výčet všeho by byl podstatně obsáhlejší, toto je alespoň malý vhled do toho, jak soustavně se nadace stará o šíření odkazu svého patrona.

Václav Riedlbauch

 

Foto popis| Cena, kterou dostal Bohuslav Matoušek za nahrávku kompletního díla Bohuslava Martinů pro housle a klavír.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz