Návštěvnost Smetanovy Litomyšle byla rekordní, pořadatelé již připravují příští ročník

Search
Close this search box.

26.8.2008 Haló noviny str. 12 Z kultury, Tomáš HEJZLAR

 

Rekordní návštěvnost v dosavadní historii mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl pořadatelé zaznamenali během letošního padesátého ročníku. Z nabídky 19 868 míst bylo vydáno 19 598 vstupenek. Z dvaceti čtyřpořadů, na něž vybírali vstupné, jich vyprodali osmnáct. Převis poptávky byl takový, že o některé pořady byl zájem několikanásobný.

Osmnáctidenní přehlídka koncertů a operních představení, nad níž převzal záštitu prezident republiky, skončila 5.července. Pořadatelé letos vsadili na osvědčenou dramaturgii oblíbených hudebních děl, představili však také několik nových či méně známých projektů. Zaznělo například zdařilé nové provedení Smetanovy opery Prodaná nevěsta v netradičně pojatém pojetí mladé režisérky Magdaleny Švecové, zaujalo svébytným propojením tradicionalistických trendů s moderním výrazivem. Oproti předchozí divácky neúspěšné inscenaci, již připravili scénograf Daniel Dvořák společně s režisérem Jiřím Nekvasilem, mělo letošní uvedení této nejnárodnější české opery velmi pozitivní divácký ohlas. V české premiéře na letošním ročníku zazněla v podání autora Aleše Bárty také transkripce Dvořákovy slavné Novosvětské symfonie pro sólové varhany, program nabízel mnoho dalších atraktivních, umělecky však velmi hodnotných titulů.
»Takový zájem nás samozřejmě nejen těší, ale pochopitelně také zavazuje do budoucnosti. Například na závěrečný galakoncert zbylo pouhých deset vstupenek z celkového počtu 1295 míst, na světovou premiéru oratoria Mojžíš, které pro náš festival zkomponovala současná skladatelka Sylvie Bodorová, z celkem 1102 míst bylo neobsazených jen třiadvacet. Podobné to bylo také na vystoupení bostonského orchestru, kde z bezmála tisícovky vstupenek zůstalo volných šestatřicet«, uvádí tisková mluvčí festivalu s ojedinělou vyprodaností Eva Piknová. »Tato statistika je sice velmi sympatická, ale nyní musíme už velmi promyšleně koncipovat i příští ročníky, abychom publikum nezklamali«. Naopak nejmenší procento obsazenosti sálu letos pořadatelé zaznamenali během provedení muzikálu The Angels, který zkomponoval současný český tvůrce LukáššHurník.

Co příští rok?
Návštěvníckou úspěšnost jubilejního padesátého ročníku Smetanovy Litomyšle lze srovnávat s nejprestižnějšími evropskými akcemi, neboť počet oficiálně vydaných vstupenek lze rozšířit ještě o tisíce diváků, kteří například na litomyšlském stadionu zdarma navštívili umělecky pojatý ohňostrojný program, doprovázený uměleckou hudbou z odkazu našich i světových hudebních klasiků.
Na Mezinárodním operním festivalu Smetanova Litomyšl příští rok zazní další světová premiéra: nové původní oratorium nyní komponuje známá zpěvačka a folkloristka Zuzana Lapčíková. »Skladba nazvaná Orbis Pictus bude pojednávat o učiteli národů Janu Amosi Komenském a Zuzana Lapčíková tuto skladbu komponuje pro Filharmonii Bohuslava Martinů. Premiéra se tak uskuteční ve Zlíně i Litomyšli«, uvedl umělecký ředitel litomyšlské přehlídky Vojtěch Stříteský, jenž od letoška působí také jako nově zvolený ředitel pardubické Komorní filharmonie. »Oratorium Zuzany Lapčíkové bude stejně rozsáhlé jako letos premiérované oratorium Mojžíš od Sylvie Bodorové, které s úspěchem zaznělo poprvé v Litomyšli ve čtvrtek 3. července. Autorka ho zkomponovala přímo na objednávku festivalu.«
Zatímco letošní dramaturgie Smetanovy Litomyšle směřovala k oslavám padesátého ročníku přehlídky, v příštím roce chtějí pořadatelé vzpomenout hned tři významné události. Město Litomyšl oslaví 750 let od povýšení na město a zároveň si bude připomínat šedesát let od chvíle, kdy se v rodišti skladatele Bedřicha Smetany uskutečnil první ročník operního festivalu. Stalo se tak díky mimořádné podpoře litomyšlského rodáka, tehdejšího ministra akademika Zdeňka Nejedlého; ten totiž velmi účinně a aktivně podpořil snažení místních organizátorů pod vedením muzikologa Jaromíra Metyše.
»Musíme zásadní historii města reflektovat, ale navíc bude naše republika v příštím roce předsedat Evropské unii, takže i to by mělo dramaturgii ovlivnit«, poznamenal muzikolog Stříteský. Vedení festivalu proto jedná již o první programové verzi. »Jedním z hlavních hostů bude opět soubor opery pražského Národního divadla, rádi bychom po mnoha letech opět pozvali i soubor bratislavského Slovenského národního divadla, jenž tu míval veliké úspěchy. Svou účast potvrdil opět Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, ale další interprety zatím neprozradím. Jen mohu potvrdit, že v repertoáru opět nebudou chybět díla Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany«.
Stříteský také zvažuje, že by se koncerty mohly po mnoha letech vrátit do litomyšlského zámeckého amfiteátru. »Bylo by to však zřejmě naposled, protože v rámci revitalizace zámeckého návrší se má přeměnit v původní anglický park. Ovšem pamatujeme tu z minulosti skutečně nezapomenutelná odpoledne a večery, takže by to mohlo v roce šedesátého výročí vzniku naší přehlídky být příjemným zavzpomínáním.«

Nová koncepce
Příští ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl však bude mít jiný časový režim. Namísto souvislých sedmnácti festivalových dnů se přehlídka odehraje především ve čtyřech prodloužených víkendech.
Ve všední dny se uskuteční spíše doprovodné pořady. »Diváci tak budou mít větší možnost navštívit nejvýznamnější představení«, uvedl ředitel festivalu Jan Pikna. »Počet pořadů by měl zůstat podobný jako letos, to znamená, že budou prodloužené víkendy, kdy se budou hrát velká představení, ale všední dny budou buď bez programu, nebo jen s komorními pořady, které nejsou tak náročné na organizaci. Tak si budeme moci jako pořadatelé organizačně velmi náročné akce mezitím chvilku vydechnout«, vysvětlil záměry ředitel přehlídky. »Protože příští rok je opět jubilejní, program nechceme dělat méně slavnostní a menší. Ale přesto bychom byli rádi, aby to nebylo tak hektické«, dodal Pikna. Uvědomuje si však, že akce by se nemohla uskutečnit bez velkorysé podpory dotujících garantů v čele s dlouhodobě spolupracující společností Skanska.
Přehlídka příští rok začne již 12.června a skončí 5.července, bude tedy trvat čtyřiadvacet dnů. Je spojena s několika významnými daty. Uskuteční se šedesát let od vzniku festivalu v roce 1949, bude se také konat v roce 185.výročí narození a 125.výročí úmrtí Bedřicha Smetany atd. Nosným tématem přehlídky by mělo být evropanství, neboť příští rok v létě bude vrcholit české předsednictví Evropské unii. Symbolické či oficiální předání »žezla« Švédsku by se mohlo uskutečnit právě v rámci festivalu. Mezi oběma zeměmi totiž existuje i hudební vazba – je známo, že Bedřich Smetana ve Švédsku prožil důležitou část svého života». Určitě se v Litomyšli objeví i účinkující ze Švédska«, slibuje Pikna.

Festival také v Poličce?
Zatímco letošní detašovaný umělecky velmi úspěšný koncert světoznámé mezzosopranistky Dagmar Peckové za doprovodu dobře disponované pardubické Komorní filharmonie byl zastíněn technicky i akusticky velmi nekvalitním sálem v nově otevřeném svitavském multicentru La Fabrika, naopak radní z nedaleké Poličky – rodiště světoznámého českého skladatele Bohuslava Martinů – projevili zájem zařadit město do programu Smetanovy Litomyšle na příští rok. Zopakovala by se tak skutečnost z minulých ročníků. Navíc programové spojení kulturních tradic obou blízkých měst by mělo vzhledem ke spojnici Martinů – Smetana svou logiku.
»Město Polička tento návrh podporuje, ale je to ještě v jednání. Zastupitelstvo o tom definitivně rozhodne na zářijovém zasedání«, uvedla Naděžda Šauerová z odboru zahraniční spolupráce a cestovního ruchu. Kde by se jednotlivé koncerty měly uskutečňovat, není zatím ujasněno. Již v minulosti se však několik detašovaných koncertů Smetanovy Litomyšle uskutečnilo v poličském Tylově domě, jenž svým velkým sálem nabízí kromě velkého auditoria oproti zvukově nevhodné svitavské »laguně« také velmi dobré akustické prostředí. Hovoří se rovněž o nedalekém středověkém hradě Svojanově – tam se však organizátoři obávají špatného počasí. »Už jsem do Litomyšle zaslala potřebné rozměry sálu«, uvedla ředitelka poličského Tylova domu Alena Báčová.
Pokud by se také vhodně propojila praktická komunikace s nyní nepříliš aktivní Společností Bohuslava Martinů, jež ve svých posledních letech svou činností pokulhává za svou minulostí, jistě by mohl poličský kulturní dům danému účelu velmi dobře posloužit. Za úvahu by jistě stála také osobitější dramaturgie – vždyť mladý Martinů zde při otevření budovy Tylova domu roku 1929 účinkoval jako pianista. Na sklonku srpna roku 1979 se zde také konal pietní akt v rámci uložení skladatelových balzamovaných ostatků na starém poličském hřbitově. Atmosféra koncertů Smetanovy Litomyšle by tedy touto spoluprací získala nové netušené parametry. Je totiž vůbec škoda, že meziměstská kulturní spolupráce mezi Litomyšlí a Poličkou nebyla v posledních letech více aplikována.

Foto popis| Zuzana Lapčíková komponuje pro Smetanovu Litomyšl nové oratorium
Foto autor| FOTO -archiv

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz