Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics a FB pixel cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


 

15.6.2017    Haló noviny    str. 10   Servisní zpravodajství  (the)   

Už zítra se na nádvoří litomyšlského státního zámku rozezní první tóny zahajovacího večera 59. ročníku multižánrově orientovaného Národního festivalu Smetanova Litomyšl (SL). Společně s nedávno skončeným Pražským jarem tvoří neodmyslitelnou součást kulturního dění u nás. Je pomyslnou vlajkovou lodí ve sledu dalších podobných přehlídek.

Počátkem letošního roku se dostala do širšího povědomí informace, zda by snad neměl být odstraněn litomyšlský pomník tamního významného rodáka, všestranně erudovaného akademika Zdeňka Nejedlého. Jako uznávaný muzikolog byl spoluzakladatelem ojedinělých festivalových tradic. Znovu jsme si uvědomili, jak u nás stále nerespektujeme podstatu demokratické rozmanitosti historických souvislostí. Nebýt totiž právě zásadního přístupu univerzitního profesora Nejedlého, festival tak ojedinělé pověsti by se v druhé polovině čtyřicátých let minulého století možná ani nezrodil, natož aby překonával jisté provozní či jiné obtíže.

Prvotní – pochopitelná – dosti jednostranná orientace SL na odkaz litomyšlského rodáka Bedřicha Smetany, resp. později na další osobnosti převážně jeho epochy, se posléze obsahově proměňovala. V posledních dvou desetiletích litomyšlský festival dosáhl výše a různorodosti, jež jsou srovnatelné i v mezinárodní konkurenci. Pořadatelé ovšem na svého velkého krajana Smetanu, v české hudbě nepochybně osobnost zakladatelského významu, nikdy nezapomněli.

Také letošní zahájení SL kromě odkazu dalších velikánů připomene zítra hudbu Smetanovu v sousedství s díly jeho mladších vrstevníků Johannesa Brahmse (1833-1897) a Petra Iljiče Čajkovského (1840-1893). Poukazování na různé hudební trendy přináší možnost širších, tedy i celistvě objektivnějších vřazení smetanovského odkazu do hřivny vrcholné světové hudební literatury.

Smetanovo dílo se bude prolínat celým programem SL, a to až do poutavého finálového večera 6. července. Ten poukáže na nejslavnější sborové scény domácí i světové. Na jiných festivalech je zpravidla postrádáme. Kromě vznosného sboru ze Smetanovy opery Braniboři v Čechách, budícího při každém provedení oprávněnou hrdost národního povědomí, nebudou chybět ani jiné známé »hity«, jako jsou sborové scény z operních děl Petra Iljiče Čajkovského, Pietra Mascagniho, Giaccoma Pucciniho, Gioacchina Rossiniho, Giuseppe Verdiho a jiných. Příští dny budou však v Litomyšli patřit nejen umělecké klasice, ale i kvalitním žánrům dalším, například jazzu. O dění v dalších lokalitách Pardubického kraje se zmíníme příště.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz