Opera Ariadna je desátým svazkem souborného vydání díla Bohuslava Martinů

Search
Close this search box.

WEB, Datum: 09.07.2021, Zdroj: operaplus.cz, Strana: 0, Autor: Jaroslav Dvořák, Datum importu: 12.07.2021 06:16, Celková návštěvnost: 61 670, RU/měsíc: 74 572, RU/den: 5 617, AVE: 1 500,00 Kč, Země: Česko, GRP: 0,06

Tematické duplicity: Kultura a cestovní ruch

Ariadna, lyrická opera o jednom dějství, H 370, je krátkou operou Bohuslava Martinů z roku 1958 na skladatelovo vlastní libreto podle divadelní hry Georgese Neveuxe Návrat Théseův.Její kritické vydání, které zohledňuje všechny dochované prameny, korespondenci a další zdroje, ze kterých lze rekonstruovat původní záměr skladatele, připravil editor Robert Simon v součinnosti s Institutem Bohuslava Martinů. Již desátý svazek souborného kritického vydání vydalo nakladatelství Bärenreiter.

Partitura byla slavnostně pokřtěna 30. června na zámku Nové Hrady při příležitosti předpremiéry projektu Třikrát Ariadna, který pro festival Smetanova Litomyšl připravila režisérka Magdalena Švecová. Operu Martinů spojila se zlomkem Nářek Ariadny z pera raně barokního mistra Claudia Monteverdihoa klasicistním kusem Ariadna na Naxu Jiřího Antonína Bendy.

Role kmotra nového svazku se ujal JUDr. Pavel Smutný, prezident a zakladatel Bohemian HeritageFund. Připomněl význam Bohuslava Martinů pro českou kulturu i její prezentaci v zahraničí. Ředitel Institutu Aleš Březina, Ph.D. představil projekt kritického vydání a jeho důležitost právě v ohledu podpory provozování české hudby: „Hlavním přínosem nové edice je kromě precizně zpracovaného notového textu, vycházejícího z detailní znalosti všech notových i nenotových pramenů také objasnění překvapivé a až dosud zcela neznámé geneze vzniku díla.“

Zúčastnil se též PhDr. Michal Novenko, místopředseda Správní rady Nadace Bohuslava Martinů, která Institut i projekt souborného vydání setrvale podporuje již od roku 1995. Šéfredaktorka nakladatelství Bärenreiter, PhDr. Eva Velická, vyjádřila odhodlání nakladatelství i nadále pokračovat v projektu souborného kritického vydání i navzdory zhoršené ekonomické situaci.

Smetanova Litomyšl propaguje výstupy Institutu Bohuslava Martinů dlouhodobě, již před šesti roky byla dějištěm slavnostního křtu prvních dvou svazků Souborného kritického vydání za osobní účasti manželů Scheuchových, tehdejších majitelů nakladatelství Bärenreiter. Kmotry obou svazků se tehdy stali Jiří Bělohlávek a Daniel Herman, tehdejší ministr kultury ČR.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz