Orbis Pictus Lapčíkové

Search
Close this search box.

19.10.2009 Dobrý den s kurýrem str. 10 Kultura (JM)
Sedmidílný vokálně-instrumentální projekt na texty J. Á. Komenského

UH. BROD – V neděli 25. října v 17.00 se v Uherském Brodě uskuteční mimořádná hudební událost – ve velkém sále Domu kultury zazní oratorium Orbis Pictus inspirované myšlenkami Učitele národů Jana Ámose Komenského.
V této souvislosti jsem o tomto mimořádném hudebním díle pohovořil s autorkou oratoria Orbis Pictus Zuzanou Lapčíkovou, která se zapsala do povědomí české, ale i evropské hudební veřejnosti jako vynikající cimbalistka a zpěvačka.

*
Paní Zuzano, všem lidem, kteří se zajímají o hudbu, jste známá nejen jako skvělá cimbalistka a zpěvačka lidových písní, ale také jako nesmírně pracovitá a tvůrčí osobnost neustále hledající nové možnosti v propojování nejrůznějších hudebních žánrů. Posledním vaším skvělým tvůrčím počinem je oratorium Orbis Pictus, co se za tímto názvem skrývá?

Je to rozměrné hudební dílo – oratorium, na jehož interpretaci se podílí 130 hudebníků, to znamená velký symfonický orchestr Bohuslava Martinů ze Zlína, Český filharmonický sbor, který vede pan Profesor Fiala a jenž u nás bezpochyby patří k absolutní špičce sborového zpěvu a je považován za jeden z nejlepších pěveckých sborů v Evropě, jazzový kvintet, který momentálně koncertuje pod mým jménem a neskromně mohu říci, že se jedná v této generaci o špičkové seskupení česko-moravskoslezsko-slovensko-romských muzikantů, sóla zpívá Aleš Procházka – basový part, já zpívám mezzosopránové party a celý tento ansámbl diriguje Stanislav Vavřínek – dirigent Filharmonie B. M. a shodou okolností i můj spolužák z konzervatoře. Takže tento velký hudební soubor přiveze do Uherského Brodu oratorium zkomponované na texty J. A. Komenského. Naše vystoupení v Uherském Brodě – městě Komenského – má pro mě osobně zvláštní půvab a jsem šťastná, že mohu své dílo předvést v rodišti velikána naší historie. Za oratoriem se skrývá dva a půl roku tvrdé práce, mimo jiné podrobné studium díla J. A. Komenského pod odborným vedením profesora Pavla Flose, za nímž jsem jezdila na konzultace do Březové, kde má tento světově uznávaný komeniolog chalupu. Nejtěžší pro mě bylo vybrat Komenského texty zhudebnitelné a zároveň sdělné tak, aby oratorium dávalo smysl nejen po stránce hudební, ale i textové, a v tom byla pro mě pomoc profesora Flose neocenitelná. No a dál už jsem musela pracovat sama, tedy zhudebnit vybrané texty, a to vše zpracovat do notového materiálu za osm měsíců (od září 2008 do května 2009). Při mém koncertním vytížení a pedagogické činnosti to bylo velmi náročné období. A dnes už vím, že ta námaha nebyla zbytečná.

* Než jste se pustila do tak rozsáhlého hudebního díla, musela jste mít za sebou nějakou oporu, která vám zaručovala jistotu, že vaše "dítě" Orbis Pictus spatří světlo světa a bude žít svým vlastním životem. Kdo vám tedy tuto záruku poskytl?

Je to tak, tu záruku, respektive příležitost mi poskytlo umělecké vedení Filharmonie Bohuslava Martinů. Jejich vstřícností mi bylo umožněno, abych vytvořila vlastní filharmonický projekt. V tomto ohledu mám již za sebou úspěšnou spolupráci s filharmonií v Brně, Hradci Králové a jinými orchestry, ale spolupráce s Filharmonii Bohuslava Martinů byla pro mě výzvou, protože jsem se nechtěla opakovat, nýbrž vytvořit něco zcela nového. Ve zlínském orchestru jsem našla pochopení a jeho vedení mi poskytlo potřebný čas – již zmiňovaného dva a půl roku. Předpremiéra Orbis Pictus se uskutečnila 22. června tohoto roku ve Zlíně a slavnostní premiéra o den později, tedy 23. 6. 2009 na prestižním mezinárodním hudebním festivalu Smetanova Litomyšl. Ačkoli počasí moc nepřálo koncertu pod širým nebem, přišlo si nás poslechnout více jak tisíc lidí a jejich desetiminutový potlesk vestoje byl pro mě neskutečným zážitkem a zároveň i oceněním.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz