Šostakovičova symfonie Babí Jar připomněla masakr

Search
Close this search box.

1.7.2011 Svitavský deník str. 9 Svitavsko – servis ŠIMON VOSEČEK

 

Smetanova Litomyšl

Litomyšl – Středeční koncert s orchestrální suitou z baletu Pták Ohnivák Igora Stravinského a třináctou symfonií Dmitrije Šostakoviče překonal všechna očekávání. Bylo to především díky neobyčejné síle Šostakovičovy hudby, na které tematicky i hudebně spočívalo těžiště koncertu. Pořad byl v přímém přenosu vysílán ČRo 3 Vltava a v rámci Letních festivalů Eurorádia. Pořad převzaly také rozhlasové stanice ve Španělsku, Portugalsku, Belgii a také Švýcarsku.
Před začátkem vlastního programu vystoupil na jeviště velvyslanec státu Izrael a přednesl krátký projev k příležitosti koncertu – masakru na židovském obyvatelstvu Kyjeva v září 1941 v rokli Babí Jar.
Stravinského suita Pták Ohnivák prozrazuje ještě poměrně málo o radikalitě, kterou o několik let později Stravinskij způsobil revoluci evropského hudebního jazyka. Skladba se opírá ještě silně o školu Rimského-Korsakova, především chybí Stravinského novátorské experimenty s rytmickými strukturami. Orchestr hrál pod taktovkou Zdeňka Mácala citlivě a zřetelně, interpretace byla plná krásných momentů.
Po pauze, která trvala podle hlášení z amplionů přesně dvacet pět minut, následovala vokální Šostakovičova třináctá symfonie. Dílo je nejen vzpomínkou na kyjevskou tragédii, ale vůbec obrazem sovětské reality počátku šedesátých let. Ovšem vzhledem k titulu symfonie i zde největší váha připadá na první větu, vztahující se k událostem v Babím Jaru. Tato věta působila ostatně nejpřesvědčivěji.
Interpretům se každopádně podařilo udržet monumentální oblouk díla. Vokálně exceloval jak Peter Mikuláš, tak Český filharmonický sbor Brno. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK rozhodně neměl pouze doprovodnou funkci, jak se na symfonii sluší. Pozornost upoutal mimo jiné vynikající tympanista, po celou dobu bezvýhradně soustředěný na hru. Jeho výkon poukázal na důležitost úlohy bicistů v orchestru, pokud jsou opravdu dobří.
Příroda byla koncertu rovněž nakloněna a doplnila partitury obou skladeb o několik efektních detailů – například o vrkající holuby na začátku Stravinského, kteří s prvním akcentem ve forte uletěli přes nádvoří. Na začátku třetí věty Šostakoviče se hluk přelétávajícího letadla smísil s tóny violoncell a kontrabasů a doplnil ho o zneklidňující rachocení. Nejsilněji ale působil přelet křičících ptáků na počátku tísnivé čtvrté věty, nazvané „Strach". Jako by ptačí křik vyjádřil celou touhu vězňů sovětské diktatury po svobodě.
Bohužel se zdá, že publikum Smetanovy Litomyšle nechtělo koncertu věnovat pozornost, kterou si rozhodně zasloužil. Hlediště bylo dobře zaplněné, přesto však nikoli zcela vyprodané. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jeden z nejlepších koncertů letošního festivalu, je to určitě škoda. Přítomní rozhodně mimořádný koncert ocenili, výkřiky „bravo" dokazují nadšení posluchačů.

Foto popis| POŘADU BABÍ JAR se ve středu večer zúčastnil i velvyslanec Izraele v České republice Jaakov Levy s manželkou. Připomněl masakr, který byl v roce 1941 spáchán na Židech.
Foto autor| Foto: Deník/ Iveta Nádvorníková
O autorovi| ŠIMON VOSEČEK, (Smetanova Litomyšl)
Region| Východní Čechy

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz