„Ostravské“ Branibory ovládly sborové scény

Search
Close this search box.

20.6.2016    Svitavský deník    str. 3   Svitavsko Zdeněk Vandas  

Litomyšl – Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě se má v poslední době čile k světu. Bedřich Smetana bude mít za osm let dvousté výročí narození a soubor plánuje cyklus uvedení všech jeho oper. První na řadě jsou Braniboři v Čechách, tedy dílo se stopadesátým výročím premiéry.

 

A také jeho opera nejméně často hraná. Ostravské provedení na Smetanově Litomyšli 18. června naznačilo, že by to tak být vždy nemuselo.

Ne že by nebylo inscenaci co vytknout.

            Jeviště je rozděleno na dvě části, to hlavní se odehrává normálně vpředu.

Převážně špatné zprávy jsou sdělovány nad jevištěm vzadu. Zde vyvstává problém s tím, že odtamtud zvuk zní poněkud již s odstupem. Také se zdá být nadbytečné neustálé vláčení docela zbytečných rekvizit z jedné strany na druhou.

A braniborský setník Warrneman není rolí pro bas (jak se praví ve Festivalových novinách) ale pro tenor. Tamtéž je uvedeno špatně jméno význačného prvního poválečného režiséra Braniborů. Nebyl to Kašík, ale Václav Kašlík. Ale to není věc ostravského divadla. Pozitivní dojmy z inscenace výrazně převažují. Z partitury byly odstraněny škrty, které třeba provázely poslední litomyšlsko-brněnské provedení, zejména závažný duet Tausendmarka a Warnemana z druhého jednání.

Pěvci dvojmo obsazených dvanácti (!) sólových rolí se vystřídali zřejmě všichni ve dvou premiérách 9. a 11.

června v ostravském divadle.

V Litomyšli jsme viděli a slyšeli většinou první obsazení – ne ale ve všech případech. Menší, ale zásadní úloha Volframa Olbramoviče byla v rukou Františka Zahradníčka – ano, tentýž zde ztvárnil před pár dny zcela odlišnou roli Marbuela v Čertovi a Káče. Kmeta alternuje s velkým úspěchem 85letý Richard Novák, Martin Gurbal ho zde sonorním basem dobře nahradil. Jakub Tolaš v roli Tausendmarka zůstal pěvecky přece jen za pražským Martinem Bártou, duet Junoše a Ludiše v podání Luciana Mastra a Agnieszky Bochenek-Osiecké zůstal kupodivu bez odezvy jinak velmi spokojeného publika. Svým tenorem zaujal Václav Sibera (Warneman), největší úspěch sklidil Gianluca Zampieri (Jíra). A to nejlepší nakonec – četné sborové scény byly jasně ozdobou představení! Dirigoval Jakub Klecker, režii měl Jiří Nekvasil.

 

Region| Východní Čechy

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz