Pořadatelské podmínky

Search
Close this search box.

Vstupenky

 • Prodej vstupenek bude zahájen 6. března 2024 v 10.00 hodin. 
 • Před zahájením předprodeje jsou v hledištích provedeny rezervace míst pro členy Klubu přátel a mecenášů Smetanovy Litomyšle, čestné hosty, reklamní partnery a sponzory. Nevyužité rezervace se průběžně uvolňují do prodeje.
 • Prodej vstupenek se řídí Všeobecnými a obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 • Vstupenky je možno:
  • Zakoupit online na smetanovalitomysl.cz, vstupenku si vytisknout nebo uložit do mobilního telefonu.
  • Zakoupit v prodejním místě (předprodejní kancelář Smetanovy Litomyšle, Litomyšl, Jiráskova 133 a u smluvních prodejců – seznam na smetanovalitomysl.cz/prodejni-mista, informace též na tel. +420 461 616 070).
  • Rezervovat online na smetanovalitomysl.cz, případně telefonicky na tel. +420 461 049 232. Rezervované vstupenky je nutno zakoupit do stanoveného termínu (v prodejním místě do 3 následujících kalendářních dnů od rezervace; prostřednictvím zálohové faktury do 7 kalendářních dnů od rezervace), nejpozději však 60 minut před začátkem pořadu. Možnost rezervování vstupenek končí 24 hodin před konáním pořadu.
 • Online, na prodejním místě a pomocí call centra lze zakoupit maximálně 10 vstupenek na jeden pořad.
 • Hromadné objednávky a objednávky vstupenek pro ZTP a ZTP/P vyřizuje předprodejní kancelář Smetanovy Litomyšle – tickets@smetanovalitomysl.cz, +420 602 457 338.
 • Ke vstupenkám je možno přikoupit doplňkový servis (občerstvení, katalog, program apod.). Tento nákup lze uskutečnit prostřednictvím zákaznického účtu.
 • Pro nákup či rezervace vstupenek online je třeba vyplnit osobní a kontaktní údaje. Doporučujeme současně založit zákaznický účet, který urychlí opakované přihlášení a přináší mnoho dalších výhod.
 • V online internetové prodejně je možno zvolit požadavek na zařazení do pořadníku náhradních rezervací (Hlídací pes). V případě uvolnění žádaných vstupenek bude prvnímu čekateli v pořadí vystavena automatická rezervace s platností 48 hodin, o níž bude informován e-mailem. Nebudou-li rezervované vstupenky do této lhůty zakoupeny, vstupenky budou nabídnuty dalšímu čekateli. Požadovat je možno maximálně 4 vstupenky na jeden pořad.
 • Zbylé vstupenky jsou v prodeji 60 minut před začátkem pořadu v místě jeho konání.
 • V hledištích je zpravidla vyhrazen prostor pro umístění 2 až 4 invalidních vozíků a v jeho blízkosti je odpovídající počet sedadel pro doprovod. Vstupenky nejsou k dispozici online, je třeba je objednat nebo rezervovat na tickets@smetanovalitomysl.cz, +420 602 457 338.
 • Pořadatel poskytuje slevu ve výši 50 % držitelům průkazů ZTP, ZTP/P a doprovodu držitelů průkazu ZTP/P.
 • U vybraných pořadů je vyznačena možnost další slevy.
 • Nárok na poskytnutou slevu je nutno prokázat při vstupu do místa konání pořadu.
 • Slevy nelze kombinovat.
 • Na některé pořady je možno zakoupit VIP vstupenky umožňující čerpání dodatečných služeb. Podrobnější informace na tel. 461 612 575, e-mail: nazdravetska@smetanovalitomysl.cz.
 • Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani se nevyměňují.
 • Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že se pořad zruší nebo je nedokončen z důvodů nepřízně počasí či jiné vyšší moci a není odehráno alespoň 20 minut programu. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě zakoupení vstupenky.
 • Vstupenku je držitel povinen uchovávat na bezpečném místě tak, aby nemohla být zkopírována. Vstup na pořad bude umožněn pouze na základě té vstupenky, která projde kontrolou jako první.

Předložením vstupenky u vstupu do hlediště kupující projevuje souhlas s těmito Pořadatelskými podmínkami:

Pokyny k účasti, pořadatelské podmínky

 • Návštěvník pořadu je povinen respektovat pokyny pořadatelů, bezpečnostní služby a členů požární hlídky.
 • Do místa konání pořadu je zakázáno vnášet zbraně, výbušniny, hořlaviny a jakékoliv předměty, které jsou považovány za nebezpečné a mohou být použity jako zbraň. Návštěvník je povinen podrobit se bezpečnostní kontrole, v případě odmítnutí nebude do místa konání pořadu vpuštěn.
 • Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.
 • Do hlediště je zakázáno vnášet lahve a nádoby s výjimkou umělohmotných.
 • Na pořad festivalu nebude vpuštěn návštěvník, který je nevhodně oblečen, a ten, který je zjevně pod vlivem alkoholických či psychotropních látek.
 • Vzhledem k charakteru akce a délce pořadů doporučuje pořadatel přístup dětem až od věku deseti let s výjimkou pořadů pro mladší děti určených a v programu takto označených.
 • Během konání pořadů je přísně zakázáno pořizování zvukových a obrazových záznamů, a to i pro soukromou potřebu.
 • V průběhu pořadu je zakázáno telefonovat. Návštěvník je povinen na dobu pořadu přepnout svůj mobilní telefon do tichého režimu.
 • Návštěvník, který narušuje program hlasitými projevy či svým nevhodným chováním nebo nerespektuje zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů, může být pořadateli vyveden z hlediště bez nároku na vrácení vstupného.
 • V průběhu představení je zakázáno kouření. O přestávkách je možno kouřit jen ve vyhrazených prostorách.
 • Pořady na zámeckém nádvoří se konají v přírodním prostředí a mohou být ovlivněny počasím. Nádvoří je kryto zastřešením, program se proto za mírného deště nepřerušuje. Místa v okrajových částech hlediště nejsou zcela krytá a mohou na ně zalétávat dešťové kapky.
 • Vstup do areálu Státního zámku Litomyšl se otevírá 90 minut před začátkem pořadu na zámeckém nádvoří. Vstup do všech festivalových hledišť se otevírá 60 minut před zahájením pořadu, uzavírá se 5 minut před začátkem. Při pozdním příchodu může být návštěvník do hlediště vpuštěn pouze během potlesku a budou mu nabídnuta náhradní místa, resp. místo na stání. Své místo může obsadit až o přestávce.
 • Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo změnit obsazení koncertu či představení nebo místo konání pořadu. Změny v programu jsou vyhrazeny.

Vážení návštěvníci Smetanovy Litomyšle,

děkujeme vám, že respektováním pořadatelských podmínek napomůžete nerušenému průběhu pořadů festivalu. Doporučujeme vám si přečíst praktické informace, které naleznete v odkazu PŘED NÁVŠTĚVOU

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz