Příležitost pro každého

Search
Close this search box.

28.6.2018   Haló noviny   str. 10   Servis – tv programy   (the)   

Letošní jubilejní 60. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl (SL) již přinesl řadu osobitých uměleckých nabídek z tvorby operní, symfonické, komorní, ale i žánrů dalších. Dění v litomyšlských interiérech i plenérech pokračuje do 7. července. Přestože těžiště SL nadále pochopitelně zůstává v uvádění hudby »klasické«, některé tematicky »přesahové« programy nápaditou osobitostí přitahují širší vrstvy zájemců. Jsou podnětné, obecně společensky prospěšné. Široké vrstvy obyvatelstva se tak nenásilně seznamují s dosud netušenými uměleckými oblastmi. Dnes například v rámci SL začíná čtyřdenní maraton scénických provedení Caldarovy barokní opery Láska nezná hranic na nedalekém zámku Nové Hrady u Litomyšle.

Opakovaně jsem letos během koncertů na litomyšlském zámeckém nádvoří sledoval příchody generačně různorodých skupinek, jejichž členové měli na sobě visačky »Klasika na zkoušku«. Mohou si tak sami prověřit, zda jsou pro ně festivalové hudební akce přitažlivé, zda se tedy napříště případně stanou již placenými trvalými návštěvníky SL. Inspirativní nápad! Možná by ho měli aplikovat i jinde – a nejen pořadatelé událostí hudebních! Další novinkou je – kromě tradičně běžného uvádění textových titulků v rámci operních představení – využití titulkovacích zařízení také během koncertů. Návštěvníci, kteří si totiž opomněli koupit tištěný program, mají tak možnost sledovat strukturu cyklických částí (vět) větších hudebních celků. Mohou se tudíž dokonale orientovat v mnohdy strukturálně komplikovanějších dílech. Uprostřed provedení cyklických děl tedy netleskají, jak nejednou vnímáme i na koncertech Pražského jara či jinde. »Pro nezkušeného návštěvníka koncertu může být problém orientovat se ve skladbě, poznat, kdy je opravdu konec. Věřte, že bouřlivý aplaus, který vypukne až několik sekund po doznění skladby, potěší umělce nejvíce,« sdělil nám iniciátor této praktické inovace, dlouholetý ředitel SL Jan Pikna.

Litomyšlský festival je díky rozmanitému a poutavému programu a vstřícností vůči méně movitým posluchačským vrstvám vnímán jako událost veskrze demokratická. Není vyhraněnou elitářskou událostí pro movitější zájemce. Mnozí tedy pochopitelně nejsou hudebně erudováni natolik, aby dokázali dobře vnímat členění cyklických děl.

Atraktivnosti SL napomáhá také doprovodný program v přilehlých Klášterních zahradách. Vždy je zcela zdarma! Umělci a soubory různého zaměření tam představují různé žánry. Dnes například vystoupí od 17 hodin mladý jazzový klavírista Dominik Veselý (na snímku). Večerní čas bude patřit projekci záznamu rockové opery Jesus Christ Superstar ze SL 2006. Na zítřek je kromě jiných lákadel naplánována – především pro děti – projekce hudební komedie Ať žijí duchové. Uváděny tam jsou i četné umělecky hodnotné živé produkce.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz