Zítřejší pocta slavnému skladateli, jehož rodiště je však stále v ohrožení

Search
Close this search box.

27.8.2009 Haló noviny str. 8 Z kultury Tomáš HEJZLAR
Program letošního ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl sice proběhl mezi 12. červnem až 6. červencem, ale mimořádný festivalový koncert k uctění památky skladatele Bohuslava Martinů se uskuteční teprve zítra. Proběhne ve skladatelově rodné východočeské Poličce.
Už 21. června mělo velký posluchačský ohlas komponované hudebně literární pásmo Jiřího Pavlici nazvané Studánko, Rubínko podle námětu Jiřiny Rákosníkové a v nápadité choreografii Ladislavy Košíkové. Kromě lidových tradic projekt vycházel právě z odkazu skladatele Martinů, jehož nesporné a zřetelné folklorní prameny se snaží někteří soudobí muzikologové aktuálně zřejmě záměrně potlačovat. Pásmo bylo založeno kromě textů lidové poezie na básnické tvorbě Františka Halase, Jana Skácela, libretisty kantát Bohuslava Martinů, rovněž poličského rodáka Miloslava Bureše a dalších tvůrců.
Zcela zaplněné druhé zámecké nádvoří litomyšlského zámku tehdy přilákalo posluchače všech generací. Premiéra hudebně-taneční dílny Jiřího Pavlici, populárního Hradišťanu a dalších vystupujících zaujala malé posluchače stejně jako jejich rodiče. Všichni se mohli do průběhu koncertu společně s profesionálními hudebníky a jejich hosty i aktivně zapojit. Z pasivního poslechu se tak stalo rozverné ojedinělé provedení s prvky bezprostřední kreativnosti.

Potkal jsem jeseň…

Zítřejší mimořádný externí koncert v nedaleké Poličce k půlstoletí úmrtí tamního slavného rodáka Bohuslava Martinů se uskuteční v dlouhodobě zdevastovaném poličském chrámu svatého Jakuba, v jehož věžní světničce se mezinárodně uznávaný hudebník na sklonku roku 1890 narodil. Bohužel dlouhodobý nezájem majitele objektu způsobil katastrofální stav této ojedinělé památky. Římskokatolická církev totiž vzhledem ke své nekomunikativnosti s dalšími subjekty na místní, krajské i celostátní úrovni nedokázala získat dostatek finančních prostředků a konkrétní výdaje z přijatých grantů odmítá zveřejňovat i nyní (již dříve totiž docházelo k neujasněným únikům).
Zítřejší vzpomínkový akt je symbolicky nazván podle slov ze závěru kantáty o skladatelově rodném kraji Otvírání studánek. V den 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů zazní v jeho rodném chrámu jako první právě tato závěrečná pasáž z kantáty Otvírání studánek na slova skladatelova krajana Miloslava Bureše. Následovat budou dvě části (Selanka, Koleda) z cyklu Kytice, jímž skladatel vzdal hold domácímu lidovému umění. Následovat bude výrazně protifašisticky orientovaná kantáta Polní mše a zítřejší koncert uzavře 3. část z opery Hry o Marii, lidová pastorela Narození páně. Na vzniku tohoto jevištního miráklu se kromě dalších účastnili také levicově orientovaní básníci Vítězslav Nezval a Vilém Závada.
Koncert v rámci festivalu Smetanova
Litomyšl je pořádán ve spolupráci s Městem Polička a Český rozhlas se rozhodl přenášet tento vzpomínkový pořad v přímém přenosu na stanici ČRo 3 – Vltava.
Během večera zazpívá například sopranistka Maria Haanová a barytonista Ivan Kusnjer, Kühnův dětský sbor (sbormistr Jiří Chvála), Kühnův smíšený sbor (sbormistr Marek Vorlíček), během večera vystoupí rovněž Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou dirigenta Marko Ivanovice.
Letos v dubnu bylo v prostorách poličského muzea otevřeno nové Centrum Bohuslava Martinů, jež moderními působivými audiovizuálními prostředky přibližuje slavnou osobnost kulturních dějin 20. století nejširší veřejnosti (na snímcích).

Foto popis| V kontrastu s novou zdařilou expozicí poličského Centra Bohuslava Martinů je dlouhodobě zdevastované rodiště slavného skladatele ukázkou, jak se »polistopadová« epocha o tuto památku v dlouhodobém horizontu (ne)starala
Foto autor| FOTO – Bohdana LEEDROVÁ a archiv

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz